Martin Ťopek: Analýza – Česko rodinám na daních ulevuje hodně, služeb pro děti ale nabízí málo

čtvrtek 15. června 2017 · 0 komentářů

Hospodářské noviny mají k dispozici exkluzivně studii think-tanku IDEA při institutu CERGE-EI, která se věnuje rodinné politice. Celkové výdaje na pomoc rodinám s dětmi jsou nad průměrem EU, nejsou ale zcela efektivně nasměrované. Podle výzkumníků by mělo víc peněz mířit do předškolní péče a na podporu zkrácených úvazků pro matky.

Zdroj: Hospodářské noviny 1. 6. 2017

Pomoc státu rodinám s dětmi je jedním z nejčastěji uváděných předvolebních témat. Větší podporu slibují všechny strany a ty vládní se shodují na tom, že je nutné to zohlednit i ve státním rozpočtu na příští rok. „Rozpočet ovlivní sociální vývoj v roce 2018. Je třeba, aby lidé pocítili, že ekonomika roste a že jsme v tomto směru prosadili řadu zákonů," řekl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Ve skutečnosti jsou v Česku výdaje na rodinnou politiku v podobě dávek, daňových úlev a investic do rozvoje a provozu školek ve srovnání s ostatními státy EU lehce nadprůměrné. HN mají k dispozici studii think-tanku IDEA při ekonomickém institutu CERGE-EI, podle níž je podpora rodin s dětmi soustředěna do daňových úlev, zatímco pomoc formou služeb péče o děti je velmi nízká.

Veřejné výdaje na podporu rodin představují 3,1 procenta HDP, přičemž průměr zemí EU je 2,8 procenta. Co je naopak v Česku nedostatečné, jsou kapacity předškolních zařízení. Právě malé veřejné výdaje na služby pro rodiny s dětmi se promítají do nízkého podílu dětí, které navštěvují zařízení předškolní péče − u dětí do tří let je podíl pouhých 2,9 procenta druhý nejnižší v celé EU (unijním průměrem je téměř třetina). Ve věkové kategorii od tří do šesti let je český podíl 78 procent dětí devátý nejnižší v EU, kde je průměr 83 procent.

Daleko lepší je situace v podpoře typu daňových úlev a dávek. Česká republika vykazuje ze zemí unie třetí nejvyšší rozdíl v čisté daňové sazbě svobodných bezdětných lidí oproti manželům se dvěma dětmi, kde jeden rodič nepracuje.

Sociální dávky jsou pak koncentrované na rodiny bez ohledu na jejich příjem a jsou výrazně soustředěny na rodiny s dětmi do čtyř let věku, a to ve formě peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku. „Tato podpora je zacílena na rodiny s malými dětmi bez ohledu na výši jejich příjmu. V roce 2015 bylo touto formou vydáno více než 30 miliard korun," stojí ve studii.

Otázkou proto je, jak dobře je tato pomoc cílená. Jen něco málo přes třetinu celkových výdajů na státní sociální podporu směřuje k lidem ohroženým relativní příjmovou chudobou. Zbytek je rozdělen především rodinám s nejmenšími dětmi, ale vyššími příjmy. Výše přídavků na děti je navíc příliš nízká na to, aby pomohla rodinám dostat se nad hranici chudoby. „Rozpočet na příští rok by měl proto počítat také s navýšením přídavků na děti," uvedla ministryně práce a sociálních věcí z ČSSD Michaela Marksová.

Důsledky nastavení rodinné politiky se projevují v uplatnění matek na trhu práce, zejména v propadu zaměstnanosti v průběhu mateřství. Na jedné straně je míra zaměstnanosti žen bez dětí či s odrostlými dětmi jedna z nejvyšších v EU, na té druhé většina českých žen plně využívá jednu z nejdelších rodičovských dovolených v EU. Navíc zůstávají s dětmi doma nejméně tři roky, často i déle, čímž ale klesá jejich šance na dobré uplatnění na trhu práce. V roce 2015 byla drasticky rozdílná nezaměstnanost u lidí s dětmi ve věku do 14 let − zatímco u žen v této skupině nemělo práci 8,1 procenta, u mužů to bylo jen 2,6 procenta, uvádí autorka studie think-tanku IDEA Klára Kalíšková.

Podle ní by se proto politici měli kromě slibů zvýšené podpory rodin s dětmi ještě víc než dosud zabývat také dalšími otázkami. Například zacílením podpory na chudé rodiny, většími kapacitami školek a jeslí, částečnými úvazky nebo vyšší úlohou otců v péči o děti.


Celou studii si můžete přečíst ZDE.