Anna Puchovská: Model pro kritické čtení vizuálních materiálů

čtvrtek 14. října 2021 · 0 komentářů

Fotografie, ilustrace nebo plakáty jsou bohatými zdroji informací, které využijete i mimo hodin výtvarné výchovy. Co vám mohou říct o lidech, hodnotách, ekonomice či minulosti? Proč vést žáky k tomu, aby věnovali vizuálním informacím více než letmý pohled?