Dopady projektové výuky

čtvrtek 21. prosince 2017 · 0 komentářů

Jaký přínos má projektová výuky na studijní výsledky dětí? Tato otázka se objevuje všude. Michiganská univerzita proto provedla výzkum, jehož metodiku i výsledky popisuje server Edutopia.

Zdroj: Scio 30. 6. 2017

Studie se zaměřila na sociální vědy ve druhém ročníku v nejchudších oblastech, kde měly školy ve státních testech nejslabší výsledky. Kontrolní skupina učitelů vedla 80 hodin tradičním způsobem, zatímco ta výzkumná v hodinách procházela čtyři projektové jednotky (ekonomie, zeměpis, dějepis a občanství a vláda), které jim autoři v návaznosti na státní vzdělávací rámec připravili.

Žádný z učitelů předtím projektovou výuku nevedl. Aby nebyly výsledky dětí ovlivněny profesionálním rozvojem učitelů, obdrželi před začátkem studie projektoví učitelé jen tři hodiny instrukcí, jak má metoda vypadat a na co je zaměřená první jednotka. K dalším třem měli v průběhu roku k dispozici krátká videa. Výzkumný tým navštívil průměrně jedenáct hodin projektové výuky, aby pozoroval, jak výuka vypadá. Navštěvovali i kontrolní skupiny, aby měli jistotu, že zde projektová výuka neprobíhá. Před i po skončení experimentu skládali žáci hodnoticí testy na sociální vědy, čtení pro porozumění i psaní.

Výsledky ukázaly statisticky významný rozdíl ve prospěch projektové výuky ve výsledcích v sociálních vědách (o 63 % vyšší skóre) i ve čtení (o 23 %). Psaní zůstalo bez statisticky významných rozdílů. Autoři z toho nevyvozují, že by vždy všude každá projektová výuka fungovala. Jimi prezentované výsledky však ukazují, že projektová výuka může studijní výsledky zlepšit. Nejlepší výsledky byly dokonce ve třídách, kde byly projekty implementovány ještě více, než bylo požadováno. Podmínky, za kterých může projektová výuka studentům nejlépe prospět, je podle autorů potřeba dál zkoumat.

Původní zdroj.