Jana Hrubá: EDUzměna – jak to udělat, aby všechny školy byly dobré?

úterý 12. března 2019 · 0 komentářů

Představení Nadačního fondu EDUzměna 6. března v Pražském kreativním centru přilákalo na 70 lidí, které zajímalo, jaké cíle sleduje spojení prostředků ze čtyř nadací, určené na účast v přípravě dílčích systémových změn ve vzdělávání. Prezentaci ze setkání najdete ZDE. Výzvu, která má za cíl získání dalších partnerů a donorů, jste si mohli přečíst na Učitelských listech včera.

Je nutné především ocenit pochopení dárců, že bez zlepšení a hlavně proměny způsobu vzdělávání se nikam nepohneme a budeme stále více zaostávat za vývojem světa a potřebami lidí. Pokud se záměr podaří, mohla by tato aktivita přispět ke kontinuitě a dlouhodobé spolupráci všech aktérů včetně státní správy, které se státu v kyvadlovém čtyřletém politickém systému nedaří.

Iniciátoři vyšli ze zjištění stavu – nechali si zpracovat metastudii. První prioritou je vyzkoušet regionální model, který by měl zlepšit učení všech dětí v každé škole vybraného území. Chtějí pojmenovat překážky a zjistit, jaké jsou potřeby dětí a škol a jak nákladné by to bylo. Jsou si vědomi, že nemohou nic přikazovat, jen vyvolávat zájem. Proto půjdou do území, kde aktéři touto cestou jít chtějí. Kvůli pozdější replikovatelnosti by to měl být průměrný region (nebo jeho část – obec s rozšířenou působností) s 20–30 školami.

Základem má být spojování sil, vytváření sítě partnerů, budování vztahů, důvěry a spolupráce. Chtějí navázat na vše dobré, co už existuje – know-how na úrovni škol, regionů i iniciativ – a najít míru prostředků, které jsou nezbytné pro udržitelnost funkčního modelu. Pokud se záměr podaří, měl by být model po roce 2023 překlápěn do dalších regionů. Cílem je zasáhnout do roku 2030 cca 20% regionů. „Školy jsou pod obrovským tlakem – vysvětlovat, získávat, netlačit“, tak zněla jedna z moudrých rad vyslovených v diskusi.

Více si můžete přečíst na webu www.eduzmena.cz. Najdete tam, proč nadace vznikla, kdo za ní stojí, její vizi a misi, priority a cíle, kdo tvoří základní tým, odbornou a správní radu a můžete zde sledovat aktuální informace o akcích.