Alena Bendlová, Stanislav Bendl: Inkluze trochu jinak aneb dobře utajený výlet

pondělí 17. července 2017 · 0 komentářů

Jak bývá na naší škole (ZŠ Nová Paka, Komenského 555) již každoročně zvykem, i předposlední den minulého školního roku se žáci třídy II.Z (speciální třída) vydali na tradiční vycházku do přírody. Tentokráte jsme ji však pojali trošku netradičně.

Stala se totiž tajnou vycházkou na jedno předem neznámé místo novopackého regionu. Nikdo z dětí na začátku cesty nevěděl, jaké konkrétní místo je vlastně cílem naší výpravy, kam a jak máme jít. Právě kvůli tomu museli žáci v průběhu cesty řešit různé problémové úkoly. Přitom jim pomáhali ředitel školy Mgr. Milan Schlögl, třídní učitelka Mgr. Alena Bendlová a studenti septimy Gymnázia Nová Paka s třídním učitelem PaedDr. Stanislavem Bendlem. A o jaké úkoly se to vlastně jednalo?

Žáci speciální třídy museli v praxi předvést následující kompetence:
– umět správně a korektně komunikovat s autoritou (konkrétně s ředitelem školy)
– zorientovat se správně v terénu bez použití mapy nebo GPS
– umět úspěšně komunikovat přes mobilní telefon (se studenty septimy)
– správně odpovědět na některé předem připravené otázky z oblasti českého jazyka, matematiky, zeměpisu, dějepisu …
– využít dovednosti, které žáci tvrdě nadřeli ve školních lavicích v průběhu celého školního roku, a umět je použít v praktických životních situacích.

Přitom všem byli žákům speciální třídy nápomocni především studenti septimy. Gymnazisté projevili opravdovou vstřícnost, prostřednictvím mobilní komunikace své mladší kamarády navigovali a pomáhali jim najít správný směr. Navíc tak sami nenásilným způsobem prakticky pochopili význam inkluzivního přístupu a důležitost kooperace. A víte, jak to všechno dopadlo? No, samozřejmě dobře. Nezabloudili jsme a dorazili jsme na to správně místo – do tajemstvím opředeného kostelíku na Husově kopci. Tady na nás všechny čekal zajímavý výklad o historii této dřevěné budovy, jež pochází z 2. pol. 17. století. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o místě původu kostelíku – Podkarpatské Rusi i o jeho majitelích.

Když jsme po ukončení prohlídky interiéru vyšli ven, snesly se na naše hlavy náhle hromy, blesky a déšť. A tak jsme místo do lesa směrem k nedalekému Štikovu pokračovali na další historicky i kulturně zajímavá místa Nové Paky – do Klenotnice a do Suchardova domu. Ale o tom až zase někdy příště. Závěrem lze konstatovat, že náš meziškolní projekt dokázal při společné činnosti propojit studenty gymnázia a žáky speciální třídy ZŠ, zajisté pomohl odbourat některé dříve vytvořené stereotypy a přispěl tudíž k lepšímu vzájemnému pochopení a zvýšení tolerance. Starý školní rok je za námi a ten nový brzy zaklepe na školní vrata. Přejeme všem – žákům i pedagogům, ať je krásný, plný zážitků a radostí rozzářených dětských očí.