Zaměřeno na vzdělání: volby 2010 v ČR a VB

pátek 21. května 2010 · 1 komentářů

Problematika vzdělání je významnou nebo méně významnou součástí volebních programů všech politických stran. V následujícím přehledu připraveném společností SCIO porovnáme, jak se této problematice věnují volební programy politických stran, které budou nebo by mohly být zastoupeny v Parlamentu ČR, a stran, které budou zastoupeny v parlamentu ve Velké Británii.


Ve srovnání ČR a Velké Británii se projevuje nevyrovnanost a roztříštěnost programů většiny českých stran a také výrazně větší podíl velmi obecných a nekonkrétních cílů (podporovat moderní výukové trendy, posilovat inkluzivní vzdělání, zkvalitnit přípravu učitelů, zvyšovat společenskou prestiž kvalifikovaných dělnických a technických povolání apod.), aniž by byl předložen nějaký postup. Britské strany se naproti tomu často opírají o konkrétní programy a iniciativy, některé již schválené legislativou či reálně fungující (např. Teach First, Mathematics Specialist Teacher, statut Akademie a Trust School apod.).

Podrobné srovnání ČR a stran ve Velké Británii najdete ZDE.