2. 7. 2011 Národní galerie – Oslavy Prahy – volný vstup

pátek 1. července 2011 · 0 komentářů

Volný vstup ve všech stálých expozicích Národní galerie v Praze v sobotu 2. července 2011 v rámci Oslav Prahy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v sobotu 2. července 2011 bude v rámci Oslav Prahy volný vstup ve všech stálých expozicích Národní galerie v Praze od 10.00 do 18.00. Srdečně Vás zveme na níže uvedené doprovodné akce, které jsou rovněž zdarma.

Klášter sv. Jiří

Komentované prohlídky aneb co nás čeká za podzimní výstavy v Národní galerii v Praze?
14.00 Toulky českou krajinou (romantická krajinomalba 19. století)
15.00 Pohádka – šťastný konec nebo temno v nás? (k obrazu Jana Preislera)
16.00 Tajemný svět Jakuba Schikanedera

Veletržní palác

Komentované prohlídky
Přijďte s námi sledovat proměny Prahy v uměleckých dílech předminulého a minulého století.
11.00 Praha jako kulturní most (skupina Osma, O. Kokoschka)
14.00 Periferie – odvrácená tvář města (A. Slavíček, J. Schikaneder,
K. Myslbek, B. Kubišta, Skupina 42)
15.00 Picassova pražská sbírka a její tvůrce Vincenc Kramář – komentovaná prohlídka s kurátorkou PhDr. Olgou Uhrovou
16.30 Současná pražská architektura, přednáška s kurátorkou doc. Ing. arch. Radomírou Sedlákovou
15.45 Projekce dokumentárního filmu o Pablu Picassovi a jeho díle v ateliéru ve 3. patře

Otevřená výtvarná dílna
13.00 – 16.30 Skrytá tvář města - Shadow city

Zveme vás do dílny, kde jsou připraveny různé varianty činností pro návštěvníky od 4 let. Co je skryto v ulicích města a uniká naší pozornosti? Zkusíme propojit svět uvnitř galerie s jejím okolím. Inspirujeme se zde vystaveným uměním a využijeme vlastní fantazii k proměně běžné ulice. Různými způsoby oživíme budovy a věci, zanecháme ve městě vlastní výtvarnou „stopu“.
(Dílna bude probíhat v ateliéru a za dobrého počasí i v okolí budovy Veletržního paláce.)
Doba trvání: Navštivte dílnu kdykoli v průběhu jejího trvání 

Místo setkání: ateliér

Dům U Černé Matky Boží
 

16.00 Praha – hlavní město kubistické architektury a umění

Tomáš Janík, Michaela Píšová: Výzkum kurikulární reformy na gymnáziích: výsledky případových studií

· 0 komentářů

Od výzkumu kurikulární reformy k podnětům pro revizi kurikula – referát přednesený na kulatém stole Výzkumného ústavu pedagogického na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 23. 6. 2011.


„Pocit, že je zapotřebí nového kurikula, se čas od času stává neodbytným. Práce na novém kurikulu zpravidla nečekají na to, až někdo vysvětlí, v čem spočívá nedostatečnost kurikula starého, a zdůvodní potřebu kurikula nového. Na to, aby se začalo reformovat, zpravidla stačí, aby se reformovalo někde kolem. Zkrátka, důležité je, že „sedíme ve vlaku, který někam jede“, jak nedávno vtipně poznamenal jistý ministerský úředník, který již na ministerstvu nepůsobí. Jak to ve vlaku chodí, většina cestujících spí. Pouze ti, jimž to spát nedá, se opakovaně ptají, kam se to vlastně jede a proč. Bližší vysvětlení je tudíž žádoucí.

Jak vysvětluje Schratz, kurikulární dokument – vzdělávací program je zde od toho, aby zajistil reprodukci kulturního dědictví a současně připravil na řešení klíčových problémů světa a života v něm. To, co má vzdělávací program zajišťovat směrem k oborům, lze označit jako oborovou propedeutiku, škola totiž připravuje nové generace pro práci v oborech. To, co má vzdělávací program zajišťovat směrem ke světu a životu, lze označit jako životní propedeutiku či jako přípravu na život. V napětí mezi tradováním kulturního kánonu a přípravou na život v tušené budoucnosti se zakládají hlavní funkce školy. Současně odsud pramení ty nejzávažnější problémy konstituování či tvorby školy a jejích vzdělávacích programů.

Do hry vstupují politici, jejichž úlohou je vymezit a zdůvodnit vzdělávací poslání školy. Jejich prodlouženou rukou jsou tvůrci vzdělávacích programů, tj. kurikulární programátoři na státní i školní úrovni, kteří provádějí výběr a strukturaci vzdělávacího obsahu pro příslušný vzdělávací program. Učitelé-praktici jsou zde potom od toho, aby zajišťovali samotné zprostředkování, tj. plodné setkávání určitých žáků s určitými obsahy. Při tomto setkávání jde o vytváření mostů mezi životními zkušenostmi žáků a kulturními obsahy zahrnutými do vzdělávacího programu...“

 

Celý text referátu včetně grafů si můžete stáhnout ZDE.

Celý text výzkumné zprávy „Kurikulární reforma na gymnáziích. Případové studie tvorby kurikula" (VÚP v Praze 2011) najdete ZDE.