Lukáš Masopust: Mobilní telefon – učitelův kamarád

středa 5. prosince 2018 · 0 komentářů

Rád bych se s vámi podělil o to, jak lze využít chytré telefony vašich žáků způsobem, které výuku podpoří.

Zdroj: blog autora 19. 11. 2018

Dnes je mnoho chytrých (i hloupých) věcí dostupných online. Zmíním například Wolfram alpha, kterému položíte dotaz, a on vám odpoví, vypočte, co chcete spočítat, zobrazí graf a mnoho dalšího. Využil jsem tento nástroj několikrát při doučování a názornost zobrazení matematických funkcí, pomáhá, a to značně, k pochopení například nerovnice a významu jejího řešení.

Tyto případy krásně demonstrují to, že je třeba umět s tímto softwarem pracovat, což neznamená jen umět do něj zadat hodnoty a nechat si spočítat, co chceme, ale poznat, zda jsou výsledky přibližně správně. A to platí ať pracujete s tabulkový procesorem či sofistikovaných softwarem za několik miliónů.

Při vhodném zvolení úlohy lze žákům dokázat proč je dobré mít hluboké porozumění látce, což může zahrnovat i schopnost danou věc počítat „ručně”. Byť s menší přesností, než počítač.

Pokud vyučující dokáže použít mobilní telefon ve výuce, respektive dosáhne toho, aby ho žáci využívali ve výuce, tak potom nemají příliš času se věnovat nějakým jiným věcem, které odtahují jejich pozornost od hlavního cíle hodiny.

Existuje mnoho užitečných aplikací, například když učíte nějaké elektro předměty, můžete najít aplikaci která umožňuje obvody stimulovat, nějaké informace o součástkách, výpočtech záchranných stanic z mobilního telefonu, velmi dobře vytvořit kalkulačku, myslím kalkulačku, která umí například počítat soustavy rovnic, matice – to ani není potřeba vymýšlet, už je to hotové, ale zato stáhnout – v excelu jsou soubory, které lze bez problémů spustit v mobilním telefonu a žáci při výpočtu mohu právě použít mobilní telefon jako kalkulačku.

Další věc k čemu mobilní telefon taky slouží, je vyhledávání informací a to je potřeba cvičit a cvičit. Přestože žáci používají dnešní vyhledávací nástroje jako například Google, neumí vyhledávat odborné věci či pracovat s více zdroj. Časté chyby, které vidím je, že veci vyhledávají v češtině či neprovedou dekompozici zadání a hledají ucelené řešení přesně na míru zadaného úkolu.


Interaktivní tabule

Dovolím si odbočku. Sofistikovanější program, ať už se jedná o výpočty či simulace počítačových sítí, jsou dělané pro ovládání myší a klávesnicí. Časem se asi setkáme s odlehčenou verzí pro tablety, ale podstatné je, že nejsou určeny pro interaktivní tabule. Proč se o tom zmiňuji? Protože bych rád, aby si ti, co rozhodují o rozdělení peněz na vybavení škol, uvědomili, že co je dobré pro první stupeň základky, se nemusí hodit pro odborné školy.


Žáci neumí zacházet s počítačem

Často nabývám dojmu, že žáci umí spíše zacházet s telefonem, než s počítačem. Nevěříte? Projevuje se to mnoha způsoby. Ovládají počítač nepříliš elegantně, takže jim spíš hrozí chronická onemocněné (např. karpál). Většina z nich nikdy nebyla nucena přeinstalovat OS na svém počítači, což je při studiu IT nepraktický handicap.

Pak je tu ono známé, že neumí pracovat s informací, a já dodávám, že je neumí ani vyhledávat. Několik příkladů. S žáky jsme, počítali příklad z elektroniky a zadal jsem přenos článku jako -6dB. Žák tedy musí nejdříve odlogaritmovat a pak může dále počítat. A zde jsme se zadrhli. Jelikož se logaritmy brali před třemi měsíci, tedy látka je pro žáky něčím pradávným a hlavně zapomenutým. Žák, který toto měl u tabule spočítat, si s tím neporadil ani za pomocí svého telefonu, neboť nebyl schopen si najít potřebnou informaci.

Další příkladem může být písemka, co jsem psal, resp. ta opravná, neb první dopadla katastrofálně. Tedy v druhé, opravné, jsem jednu otázku změnil, další upravil a první jsem, nechal, jen jsem tuším prohodil její znění mezi skupinami. Použití telefonů bylo zakázáno, snad jen s výjimkou náhrady počítačky. Ale to ne není tak podstatné. Přesto se našel „expert“, který mi odpovídal na zadání z předchozí, řádné, písemky. A navíc nepříliš zdařile.

Z některých písemek jsem nabyl dojmu, že žáci bezhlavě a neznale opisovali z wikipedie. Písemka ukázala, že není nutné telefony zakazovat a snažit se hlídat, protože je to marné a co hůř zbytečné. Žáci neumí hledat…. a je nutné je tu učit.

Dříve mi přišlo divné, když jsem slyšel, že v USA píší písemky za pomocí internetu. Dnes už se tomu nedivím. Nemyslím si, že příčina je v technologiích samotných, ale v tom, jak je využíváme. Je to jako když celý den děláte opakující se činnost, vlastně si jen “vymýváte” mozek, protože on v tu chvíli nepracuje či jeho část. Nebo jako když koukáte celý den na televizi, přestanete ji vnímat nebo třeba sledování a jalové komunikování na FB. Zkrátka vše je snadno dostupné, všude kolem nás, není nutné myslet, natož tvůrčím způsobem. A když na to nejste zvyklí, tak to ani neděláte, a když chcete začít, jde to těžko.

Mobilní telefon může být skvělou pomůckou do hodiny, pokud by se jej učitelé nebáli využívat.