Nerozdělujme obsah v RVP pro slabší a silnější žáky – nepomůžeme tím nikomu

středa 14. září 2022 · 0 komentářů

Společné stanovisko SKAV, EDUin a AŘZŠ ČR k revizi RVP ZV vydané 14. 9. 2022.

Děti zaslouží stejný respekt jako dospělí

· 0 komentářů

Časopis Téma a následně zpravodajský portál iDnes 31. 8. 2022 přinesly rozhovor Jana Čápa s naším kolegou Adamem Lalákem. Mělo by to být povinné čtení pro všechny, kteří to s budoucností českého školství myslí vážně.