Společenský status učňovského vzdělávání v ČR: vývoj posledních 15 let a srovnání se zahraničím

pondělí 8. března 2021 · 0 komentářů

Učňovské vzdělání v Česku vykazuje jeden z nejnižších společenských statusů v rámci Evropy. Je nejméně atraktivní volbou pro žáky hlásící se na střední školu. 40 % žáků směřujících do učňovského vzdělávání má nedostatečnou úroveň gramotnosti.