Zdeňka Michalová, Alžběta Kratochvílová: Sociální dovednosti v mateřské škole. Aktivity k minimalizaci nevhodného chování v předškolním věku a posilování sociálních dovedností

sobota 12. března 2022 · 0 komentářů

Publikace je ojedinělou promyšlenou metodikou s množstvím her a technik určených k rozvoji sociálních dovedností především dětí předškolního věku, popřípadě i raného školního. Cílem autorek je dětem zprostředkovat zásady prosociálního jednání a dovést je k jejich vědomému používání v kontaktu s druhými.