Filozofie pro děti

pátek 3. března 2017 · 0 komentářů

Filozofie je obvykle považována za náročnou a nudnou disciplínu. Že tomu tak nemusí být vždy, se přesvědčují žáci 6. B na Základní škole Šrámkova v Opavě.

Od listopadu zde pravidelně probíhají hodiny Filozofie pro děti, což je inovativní přístup, jehož cílem je naučit děti přemýšlet a klást si otázky. Metoda vychází z přesvědčení, že pravdivost a podstatu světa poznáváme nejlépe ve vzájemném dialogu. Namísto předávání pasivních informací, které se žáci musí nadrilovat, staví tento koncept na sokratovském principu kladení otázek.

„Vývoj současného světa ukazuje, že zásadní pro budoucnost bude schopnost racionální debaty a kritického myšlení. Základním předpokladem je naučit děti kultivovaně vyjadřovat svoje myšlenky, naslouchat si, argumentovat a v první řadě rozvíjet schopnost zkoumavě se tázat,“ říká učitel českého jazyka Jiří Karen.

Hodina Filozofie pro děti se liší od klasické výuky tím, že žáci sedí v kruhu a využívají prostor celé třídy. V rámci jednotlivých aktivit se ptají, co znamená štěstí, proč existují pravidla, kdo je to přítel či v jakém světě by chtěli žít. Na základě didaktických postupů posléze rozvíjejí nejen dialogické myšlení, ale také schopnost se srozumitelně vyjadřovat. „Minule mě například žáci příjemně překvapili, když sami zformulovali otázku Kdy to má učitel nejtěžší? V rámci diskuze potom zaznívaly kritické argumenty a empatické názory, které bych rozhodně od šesťáků nečekal,“ dodává učitel.

ZŠ Šrámkova, která získala certifikát Světová škola, už delší dobu podporuje inovativní postupy ve vzdělávání jako je například metoda splývavého čtení Sfumato, čtenářské dílny, práce s interaktivními internetovými platformami a mnohé další.

„Osobně si nejsem příliš jistý, jak přesně například dovednost třídit zájmena přispívá k rozvoji jazykových schopností žáků. Proto se snažím obohacovat výuku češtiny o alternativnější přístupy, které rozvíjejí myšlení. Myslím, že myšlení ještě budeme potřebovat,“ shrnuje pedagog.