Miroslav Hřebecký: Desatero ředitele školy v době krize

pondělí 2. listopadu 2020 · 0 komentářů

Internet se hemží radami a doporučeními pro žáky, rodiče, učitele. Připomínáme něco speciálně pro vás, ředitele, oblíbenou formou desatera, třeba vám něco z toho přijde vhod.