5. 10. 2014 Den architektury

pátek 3. října 2014 · 0 komentářů

Lektorské oddělení Národní galerie v Praze a o. s. Kruh vás srdečně zvou tuto neděli 5. října 2014 do Veletržního paláce na Den architektury.

Den architektury zahrnuje následující program:

14.45 Komentovaná prohlídka prezentace Polštářový dům architekta Zdeňka Fránka s jeho autorem a s kurátorem Jakubem Potůčkem

16.00 Prohlídka Veletržního paláce, skvostu funkcionalistické architektury, včetně jeho jindy veřejnosti nepřístupných částí s kurátorkou Radomírou Sedlákovou

14.00–16.30 Workshop Otisk do prostoru pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost inspirovaný Polštářovým domem architekta Zdeňka Fránka a vedený Šárkou Matouškovou a Michaelou Trpišovskou.

Více o workshopu ZDE.

Další informace ke Dni architektury ZDE a www.denarchitektury.cz.

Na všechny uvedené akce vstup zdarma, bez rezervace.

Kontakt:
Lektorské oddělení
Sbírka moderního a současného umění Národní galerie v Praze
Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7 – Holešovice
tel.: 224 301 003
e-mail: vzdelavani@ngprague.cz
www.ngprague.cz

Nejlepší projekty českého základního výzkumu oceněny

· 0 komentářů

Ceny předsedy GR ČR získali Jiří Čejka a Michal Fárník z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd ČR a Vítězslav Bryja z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Řešitelé nejlepších projektů základního výzkumu převzali 22. 9. 2014 Ceny předsedy Grantové agentury ČR. Hned dvě z nich získali vědci z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd ČR, Jiří Čejka a Michal Fárník. První za objev nových typů zeolitů, druhý za výzkum solvatovaných elektronů v molekulových klastrech. Třetí Cenu předsedy Grantové agentury ČR obdržel Vítězslav Bryja z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně za výzkum komunikace buněk. Zvláštní čestné uznání si zasloužil Vojtěch Novotný, který se na Papui-Nové Guineji, v jednom z nejsložitějších biologických systémů světa, zabývá popisem nových druhů hmyzu i rostlin a společně s kolegy zkoumá jejich vzájemné vztahy.

„Základní výzkum nesmí být podceňován jen proto, že zpravidla nepřináší okamžitý ekonomicky měřitelný užitek,“ říká Petr Matějů, předseda Grantové agentury ČR. „Výsledky projektů základního výzkumu, pokud je to výzkum skutečně poctivý a na světové úrovni, vstupují do mozaiky lidských znalostí a vědomostí, které nakonec mění svět okolo nás i naše životy. Často nepřinášejí jejich řešitelům okamžitou slávu, a proto je potřeba na důležitost jejich práce stále poukazovat. Základní výzkum je něco jako vrcholový sport, pokud se badatel neumístí na některém z prvních míst ve svém oboru, jako by nebyl,“ dodává Matějů s tím, že všechny oceněné projekty si získaly pozornost světové vědecké obce především díky publikacím v prestižních vědeckých časopisech.

Ceny předsedy Grantové agentury ČR jsou předávány vždy jednou ročně a váže se k nim finanční odměna. Oceněné projekty jsou vybírány z projektů ukončených v předchozím roce, které byly v závěrečné fázi hodnocení zařazeny do kategorie „vynikající“. Návrhy na ocenění vznášejí nejprve hodnotící panely, poté procházejí diskusemi v oborových komisích. Z předložených projektů nakonec o udělení tří cen a jednoho zvláštního uznání rozhodnou členové předsednictva.

Grantová agentura ČR přijme každý rok do soutěže až tři tisíce projektů základního výzkumu. V dlouhodobějším horizontu podporuje zhruba dvacet procent z podaných žádostí. Hospodaří při tom s rozpočtem přesahujícím tři miliardy korun. Odstupující předseda GA ČR Petr Matějů zároveň s předáním cen bilancoval uplynulých šest let, během nichž společně s dalšími členy předsednictva agenturu řídil. Poukázal na úspěchy, kterých se podařilo dosáhnout, stejně jako na problémy, které se dosud vyřešit nepodařilo. Ve své prezentaci také upozornil i na stávající potíž s účelovým financováním humanitních věd.