6. a 7. 11. 2014 veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2014

čtvrtek 30. října 2014 · 0 komentářů

Termín podzimního Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2014 je od 4. do 7. 11. 2014, každý den je veletrh otevřen pro veřejnost od 8 do 16 hodin.

Místem konání veletrhu je brněnské výstaviště, Výstaviště 1, Brno, pavilony G1 a G2. Veletrh bude ve dnech 6. a 7. 11. probíhat jako souběh se sportovním veletrhem Sport Life.

Veletrh Gaudeamus je nejvýznamnějším zdrojem informací o možnostech dalšího studia, nejen po maturitě. Návštěvu veletrhu lze doporučit každému studentovi III. a IV. ročníku střední školy a všem zájemcům o celoživotní vzdělávání. Na veletrhu bude zastoupeno 223 samostatných vystavovatelů, 476 fakult a přes 4000 studijních oborů, které lze studovat v České republice nebo na zahraničích školách.

Každý student návštěvou veletrhu získá vyčerpávající aktuální přehled studijních příležitostí, informace o přijímacím řízení a podmínkách studia, tištěný katalog s kontakty, termíny podání přihlášek a přijímacího řízení, elektronický katalog s rejstříkem studijních oborů a dalšími informacemi o studiu, zdarma poradenství při výběru studijního oboru a účast na všech přednáškách, možnost zdarma využít služeb testovacího centra, pro studenty registrované na www.gaudeamus.cz před návštěvou veletrhu je připraven tištěný návod „Jak na VŠ" a „Slovníček VŠ pojmů", volný vstup na sportovní veletrh Sport Life.

Význam veletrhu a jeho společenská potřeba neustále roste, což se odráží v rostoucím zájmu o veletrh od státní správy, vystavovatelů, diváků i zahraničních subjektů. Veletrhu Gaudeamus věnuje pozornost řada politiků a veřejných činitelů, kteří mu přikládají velký význam. Nad letošním veletrhem převzali záštitu:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., rektor VUT v Brně,
doc. RNDr. Anna Putnová, CSc., MBA, poslankyně Parlamentu ČR
prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, poslanec Parlamentu ČR
Hejtman Jihomoravského kraje
Primátor statutárního města Brna
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v ČR

Veletrh Gaudeamus bude v letošním roce výjimečný složením a počtem vystavovatelů, doprovodnými programy, servisem pro diváky a výchovné poradce. Na veletrhu budou tradičně vystavovat všechny české univerzity, vysoké školy a větší vyšší odborné školy. Kromě tuzemských škol bude zastoupeno 64 renomovaných zahraničních univerzit a vysokých škol z 11 zemí, nejenom z členských států Evropské unie. Zahraniční univerzity a vysoké školy přijedou z Velké Británie, Dánska, Německa, Slovenska, Francie, Malty, Nizozemí, Švýcarska, Maďarska, USA a Austrálie.

V průběhu XXI. ročníku veletrhu Gaudeamus bude probíhat pět doprovodných programů.

Tradičním doprovodným programem jsou přednášky vystavujících škol, které budou probíhat každý den ve dvou přednáškových sálech přímo v pavilonu G2. Tématem přednášek jsou podmínky přijímacího řízení a studia ve školním roce 2014/2015. Novinkou jsou tzv. tematické přednášky, zaměřené na aktuální témata.

K tradičním doprovodným programům patří „Poradenský servis", který je na veletrh zdarma k dispozici již sedmým rokem. V letošním roce jsou služby poradenského servisu rozšířené o testovací centrum s testem „Na co se hodíš". Test je určen studentům, kteří nevědí, jaký obor mají studovat.

Dalším doprovodným programem je VII. ročník doprovodného programu s názvem „Věda pro život“, do kterého se zapojilo 11 univerzit. Cílem programu je umožnit budoucím studentům nahlédnout do náplně studia a zajímavostí, které se mohou ve škole naučit. Prezentované přírodní jevy, zajímavé poznatky a technologické novinky si návštěvníci mohou sami na výstavišti vyzkoušet.

V. ročník doprovodného programu „Pojďme si hrát s technikou" je zaměřený na studium technicky zaměřených studijních oborů. Do doprovodného programu „Pojďme si hrát s technikou" se zapojilo České vysoké učení technické v Praze a Univerzita Karlova.

V letošním roce bude probíhat také IV. ročník doprovodného programu „Tailor-Made Study Abroad", který je zaměřen na podporu studia v zahraničí. Cílem programu je na základě individuálních požadavků studentů sestavit na míru šitou nabídku studia v zahraničí.

Doprovodné programy „Věda pro život" a „Pojďme si hrát s technikou" pomohou studentům při rozhodování o budoucím studiu, rozšíří jejich obzor, přiblíží náplň jejich budoucího studia a zformuje představu o budoucím uplatnění.

V průběhu veletrhu proběhne v roce 2014 již VI. ročník soutěže o nejlepší expozici. Soutěžit bude 18 vystavovatelů o přízeň studentů. Studenti sami budou hodnotit expozice vystavovatelů, zda informují o budoucím studiu srozumitelně, výstižně a v dostatečném rozsahu. Hodnotící komise bude složená ze studentů Obchodní akademie a VOŠ obchodní Brno a ze studentů, které do komise nominovali sami vystavovatelé. Komise bude pracovat nezávisle pod vedením pedagoga z Obchodní akademie Brno, která bude gesční školou soutěže. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na společenském večeru veletrhu, který proběhne 5. listopadu od 19 hodin v prostorách Centra VUT v Brně, Antonínská 1 a následující den zveřejněny na www.gaudeamus.cz.

Pro odborné návštěvníky je připraven souhrnný informační set o vystavujících školách a speciální Informační systém pro pedagogy a výchovné poradce. Informační set a systém obdrží každý registrovaný pedagog, po předložení vyplněné volné vstupenky. Informační systém pro výchovné poradce je aplikací na CD, ve které jsou podrobné informace o podmínkách studia, studijních oborech, kontaktech a mnoho dalších důležitých informací o studiu na českých a zahraničních univerzitách, vysokých a vyšších odborných školách. Systém aktuálně obsahuje 645 vzdělávacích institucí a přes 6000 studijních oborů. Veškeré informace jsou přehledně řazené do rejstříků, přehledů a seznamů.

Ve Ždírci se dětí učí angličtinu moderní vědeckou metodou

· 0 komentářů

Žáci základní školy ve Ždírci nad Doubravou začali od října využívat ke studiu angličtiny program Scientific Learning. Škola se stala první v republice, která tento program plošně zavádí.

„Výuka anglického jazyka v naší škole je jednou ze zásadních priorit – tento program poskytuje individuální podporu každému žákovi a jsme přesvědčeni, že může velice pomoci nejen při výuce anglického jazyka,“ vysvětlil ředitel školy Ota Benc s tím, že se do programu přihlásila třetina žáků a následovali je i někteří rodiče, kteří v programu pracují. „Podle prvních výsledků práce žáků i rodičů je vidět, že je program baví a usilovně pracují,“ zhodnotil Ota Benc. Do programu se přihlásilo i dvacet pedagogů, kteří budou postupně poskytovat metodickou podporu žákům i rodičům.

„V zahraničí výsledky ukazují, že díky tomuto programu se žáci během několika let dostávají na úroveň, kdy mohou v angličtině studovat. Jsem ráda, že tuto možnost bude mít i mnohem víc českých žáků,“ podotkla Michaela Tilton, jednatelka společnosti Nuerasoft, která je výhradním distributorem programů Scientific Learning v ČR a SR.

Rozdíly mezi žáky, kteří program využívají, a těmi, kteří se nezapojili, bude jasný na konci roku. „K testování pokroku bude využito testů od společnosti Scio a bude tak možné porovnat postupy žáků
účastnících se projektu oproti žákům, kteří se do projektu výuky pomocí těchto programů nezapojili,“ vysvětlila produktová manažerka Scientific Learning Petra Razimová.

Děti absolvují testy na počátku a konci školního roku. Navíc díky testům budou moci posoudit svůj pokrok žáci v projektu. „Žáci si ověří svoji úroveň angličtiny testem SCATE (Scio Computer Adaptive Test of English). Test určí jejich úroveň angličtiny podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Žáci tak poznají svoji startovní pozici při zavádění programu Scientific Learning a následně si testem SCATE budou ověřovat svůj pokrok v angličtině,“ doplnil Martin Podlucký ze společnosti Scio.

Scientific Learning je výuka angličtiny založená na dlouholetých výzkumech předních světových neurovědců. Po celém světě program ji využívá přes 3 miliony studentů ve více než 40 zemích. Do České republiky se dostala před dvěma lety.

Tato výuka je vhodná jak pro úplné začátečníky, tak i pro pokročilé, kteří si potřebují rychle vylepšit angličtinu například před důležitým pohovorem či pracovní cestou. Využívají ji i studenti připravující se na studium v zahraničí. Už po třech měsících studenti pocítí zlepšení. Je potřeba se studiu věnovat minimálně 30 minut pětkrát týdně.

Program vznikl na základě vědeckého bádání týmu neurovědců, ke kterým patří i Michael Merzenich a Paula Tallal. Svůj dlouholetý výzkum se rozhodli převést z laboratoře do praxe a program původně určený dětem s poruchami učení začali zkoušet. Přitom zjistili, že má mnohem širší uplatnění, než původně předpokládali. Program byl s prokazatelnými výsledky testován u dětí – od těch se speciálními potřebami až po nadprůměrně nadané, u studentů, dospělých i seniorů. U všech došlo k výraznému zlepšení kognitivních funkcí mozku. Zdokonalila se jejich schopnost učit se a vytvořila se správná reprezentace anglických fonémů v mozku. Tím se nejen snadněji naučili druhý jazyk, ale mělo to pozitivní vliv na celkové akademické výsledky.

K tomu, aby zájemci mohli tento styl výuky angličtiny používat, stačí mít připojení na internet a kvalitní sluchátka.


Více informací:

Základní škola Ždírec nad Doubravou je standardní státní školou v malém městě. Navštěvuje ji 375 žáků a v mateřské škole je 125 dětí. Více informací ZDE.

Ota Benc, ředitel ZŠ Ždírec nad Doubravou
e-mail: reditel@skola.zdirec.cz, tel.: 774 115 270

Michaela Tilton, jednatelka společnosti Nuerasoft s.r.o., výhradní distributor programů Scientific Learning v ČR a SR
e-mail: michaela@nuerasoft.cz, tel.: 608 476 041

Martin Podlucký, Studio pro školy – společnost Scio, testy SCATE
e-mail: mpodlucky@scio.cz, tel.: 234 705 023