Jaroslava Pachlová: Ostrovy objevů

čtvrtek 4. ledna 2018 · 0 komentářů

Článek Ostrovy objevů přináší inspiraci na celoroční projekt jak pro celou školu, tak i pro zájmové vzdělávání. V příspěvku najdete vybrané aktivity, hry a návodná videa na pokusy, která se dají využít i běžně při výuce, na školách v přírodě, komunitních akcích apod. Tajemství jednotlivých ostrovů poznávali a po celý školní rok odhalovali žáci ze základní školy ve Stráži (okres Tachov).

Motto: Vzhůru na palubu za novými objevy a dobrodružstvím!

Celoroční hra a zároveň eTwinningový projekt, na kterém žáky 1. stupně čekala velká cesta po „ostrovech“ jako Tančící, Sopečný, Ledový, Ostrov pirátů, na kterých prostřednictvím zkoumání, bádání, experimentování a tvoření poznávali jejich specifické zvláštnosti a skrytá bohatství.

Cílem našich aktivit bylo:
– přirozenou cestou rozvíjet zvídavost žáků, jejich touhu po objevování nového a objasňování neznámého;
– učit žáky jasně formulovat problémy, diskutovat o vzniklých situacích, navrhovat řešení a ověřovat je v praxi;
– prostřednictvím jednoduchých pokusů rozvíjet intelektuální schopnosti žáků, upevňovat jejich smysl pro spolupráci;
– probouzet zájem žáků o vědu;
– rozvíjet osobnost každého žáka;
– zároveň při předávání průběžných výsledků mezi partnerskými školami se zdokonalovat ve smysluplném využívání technologií a zlepšit počítačovou gramotnost žáků.

Každý měsíc byl inspirován zkoumáním jednoho ostrova kromě září, které bylo věnováno zahájení hry.

Stručný plán aktivit:

1. ZÁŘÍ – zahájení celoroční hry – výcvik námořníků: pohybové hry s vodní tematikou, balanční hry, šplh po laně, cvičení na žebřinách, složení posádky a pravidla posádky, pirátská hymna, pirátská vlajka

2. ŘÍJEN – Větrný ostrov: zhotovení různých vrtulek, draků, pokusy se vzduchem

3. LISTOPAD – Ostrov pirátů: výroba truhlic, pirátská móda – vytvoření kalendáře, pirátské úkoly, den s rodiči

4. PROSINEC – Duhový ostrov: míchání barev, pokusy s „duhou“

5. LEDEN – Ledový ostrov: pokusy s ledem, s vodou a sněhem

6. ÚNOR – Tančící ostrov: zhotovení vlastních hudebních nástrojů, domorodé masky, pirátský karneval

7. BŘEZEN – Bublající ostrov + Den vody: pokusy s vodou, voda v přírodě, házení žabek, jak získat pitnou vodu

8. DUBEN – Tajuplný ostrov: tajné zprávy, zprávy v lahvi, signalizace z ostrova, DLN – Digital Learning Night (Noční plavba)

9. KVĚTEN – Ostrov pokladů: výroba hry: Honba za pokladem, poklady pro maminku – výroba šperků, hledání skutečných pokladů (hodnot) v životě člověka

10. ČERVEN – Sopečný ostrov: zhotovení modelu sopky

Průběžně: četba s pirátskou a námořní tematikou, vytvoření zásobníku výtvarných a rukodělných děl na téma „Lodě, loďky, lodičky“ a Ryby, rybky, rybičky“, vyhledávání informací o známých mořeplavcích a objevitelích, pirátská výzdoba ve třídách, celoškolní hra O poklad korzára Heřmana.

Výzdoba třídy před zahájením projektu: loď z kartonových krabic, vlajky ze starých map, velká truhla na „poklady“

V textu dále vybírám z jednotlivých měsíců a jejich zaměření vždy po jedné aktivitě.

Celý text s mnoha nápady najdete ZDE.