Ve školství se stále více prosazuje projektová výuka či genetická metoda čtení

středa 20. prosince 2017 ·

Klasické výukové metody v českém školství převládají, alternativní postupy je nevytlačují. Stále častěji se však stávají jejich doplňkem. Takzvanou genetickou metodu čtení podle průzkumu České školní inspekce využívá 39 procent tuzemských škol. Oblíbená je také projektová výuka, která podporuje motivaci dětí a má je učit zodpovědnosti.

Alternativní metody vzdělávání v ČR nacházejí uplatnění. Například Hejného metodu výuky matematiky podle portálu H-mat využívá již 750 ze 4100 základních škol. Zmíněná metoda jde proti drilu, výuka stojí na objevování postupů samotnými dětmi a tvůrčím hledání řešení. [celá zpráva]

Genetická metoda čtení spočívá v hláskování slov. Lze ji tedy označovat i za „hláskovací“ nebo „písmenkovou“. Děti se neučí číst po slabikách jako v případě analyticko-syntetické metody, která se začala používat po druhé světové válce, ale nejprve se naučí velká a malá písmena.

Nejdříve tedy přehláskují slovo, poté je přečtou dohromady spojením hlásek bez slabikování. Za prvního autora genetické metody se považuje spisovatel a pedagog Josef Kožíšek, který ji použil v čítance Poupata v roce 1913.


Přizpůsobit teorii životu

Do popředí zájmu základních a středních škol se dostává i projektová výuka, která si klade za cíl přiblížit teoretické vyučování skutečnému životu. Vyučování probíhá v projektech, jež žáci samostatně tvoří a za jejichž výsledky nesou odpovědnost.

„Žáci se u projektu učí dovednosti potřebné pro život – plánovat, pracovat s rozpočtem a harmonogramem, spolupracovat a řešit problémy. I bez hodnocení učitelem poznají, zda se jim práce daří, protože vidí výsledek,“ popisuje Andrea Vedralová ze vzdělávací společnosti School My Project, podle jejíž koncepce funguje školka, základní škola a gymnázium v Sokolově, rovněž ZŠ v Praze.

Díky projektové výuce mají žáci zažívat pocit důvěry, zároveň poznávat, že vše vyžaduje jejich čas a energii, a že chyby a hledání nových řešení jsou v životě přirozené a potřebné.


Školní noviny, desková hra nebo ekologická stezka

Co se týká podoby projektu, vždy záleží na domluvě učitele s žáky. „Studenti například v rámci projektové výuky vytvořili deskovou hru, kterou pak předali seniorům v nedalekém komunitním centru, vytvořili ekologickou stezku kolem školy nebo nacvičili divadelní hru, kterou poté hráli na dětském oddělení nemocnice,“ doplňuje Vedralová.

Metoda projektového vyučování často probíhá vedle tradičnějších metod výuky. Učitel při tom funguje jako průvodce žáků.


Celý text ZDE.

0 komentářů: