Jana Hrubá: Rozhodná ministryně před poslanci

pátek 29. května 2009 ·

27. 5. 2009 vystoupila před silně prořídlým školským výborem Sněmovny Parlamentu ČR ministryně školství Miroslava Kopicová, aby informovala o stavu příprav maturitní zkoušky.

Ministryně vysvětlila, že po jejím nástupu bylo nutné jasně rozhodnout, zda bude vůbec realizována státní maturita jako krok k určitému srovnání úrovně středních škol, zda jsme vůbec schopni tento krok udělat a absolvovat rizika. Zjistila, že pro všechna rizika jsou připravena záložní řešení. Proto se rozhodla postupovat dále podle harmonogramu. Důvod k odkladu neshledala. Rizika budou podrobně monitorována a vyhodnocována.

Poslanci obdrželi materiál s informacemi o legislativním rámci, logistickém zabezpečení a financování. Je připraven návrh vyhlášky, který právě projednává legislativní rada vlády. Ředitelé budou moci jasně informovat žáky.

Ministryně upozornila, že vyšla vstříc požadavkům škol a místo generálky rozdělené na dvě části (testy – říjen, písemné práce – leden) se generální pilotáž uskuteční v termínu 19.–20. 10. 2009. Generálka by měla odhalit případné drobné nedostatky, které by Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CVVM (dříve CERMAT) mohlo včas odstranit. Zkoušku lze absolvovat i bez legislativních úprav – ty jsou potřeba až v březnu 2010 při „ostré“ maturitě. Aktuální informace jsou na portálu www.novamaturita.cz, komunikace se školskými asociacemi a kraji probíhá.

Od 15. 5. 09 se proškolují managementy škol a maturitní hodnotitelé. Probíhá také realizace informačních a zabezpečovacích systémů. V polovině srpna bude vybrán dodavatel logistiky. Měla by to být stejná firma a stejné technologie jako později při „ostré maturitě“. (Ministryně zmínila, že nelze vyloučit incidenty a obstrukce při zadávacím řízení.)

V souvislosti s peticí studentů řekl náměstek Kitzberger, že v březnu proběhl reprezentační průzkum renomované agentury pro CERMAT. 70–90% ředitelů škol označilo informovanost za velmi dobrou. Nízká je ale informovanost studentů – přenos informací byl tedy velmi malý. (Možná šlo o pasivní rezistenci.) Přitom informace jsou k dispozici několik měsíců. Proto by se školy měly nyní zaměřit na studenty a rodiče.

Někteří poslanci v rozpravě vyjádřili poděkování ministryni, že neustoupila od projektu. Vyzvali se navzájem k podpoře potřebných legislativních úprav ve zrychleném řízení bez ohledu na politické zařazení. Výbor také jednohlasně schválil žádost ministerstvu financí, aby rozpočet školství nebyl nijak krácen.

Ministryně poděkovala za podporu a podotkla, že funkci přijala jako expert právě proto, že na ní byl konsensus politických stran. Udělá vše, aby své úkoly zvládla. „Nová maturita bude explicitně obsažena ve vládním prohlášení. Pokračování v přípravách zkoušky tak, aby se mohla uskutečnit v příštím roce, je jednou z vládních priorit,“ řekla.

Přislíbila také, že v době svého působení udělá a zveřejní vhled, jak je školství financováno (většina výdajů je mandatorních!) a rovněž, jak by bylo potřeba je financovat. Chtěla by také zjednodušit financování z ESF pro školy vytvořením modelových šablon tak, aby peníze přes kraje jen „protekly“ přímo do škol.


0 komentářů: