Jan Novotný, Jaroslav Zukerstein: Komunikace a motivace v manažerské přípravě vedoucích pracovníků

úterý 10. listopadu 2009 ·

Příspěvek upozorňuje na jednu z rozhodujících složek přípravy vedoucích pracovníků škol – na komunikaci a s tím související motivaci, neboť odhadnout všechny souvislosti a optimálně komunikovat znamená ostatní dobře motivovat.


Příspěvek přednesený na konferenci s mezinárodní účastí „Školský manažment 2009. Aktuálne otázky organizácie a riadenia školstva ve Slovenskej republike a v zahraničí“, která se konala 26.–27.3. 2009 na Pedagogické fakultě Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Zdroj: Zborník z konferencie Školský manažment 2009. Aktuálne otázky organizácie a riadenia školstva ve Slovenskej republike a v zahraničí“. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta 2009. Str.289–293. ISBN 978-80-8094-540-4

Příspěvek si můžete stáhnout ZDE.


0 komentářů: