MŠMT: Doporučení OECD pro českou reformu vysokého školství

pondělí 4. ledna 2010 ·

Pro rovnosti šancí vystudovat vysokou školu je nezbytné zavést účinný systém finanční pomoci studentům, který zatím Česká republika nemá. Vyplývá to ze zprávy OECD, která hodnotí český koncept reformy terciárního vzdělávání.

Návrh MŠMT na zavedení finanční pomoci obsažený v Bílé knize terciárního vzdělávání je podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) dobře koncipovaný a v souladu s nejlepší mezinárodní praxí. "OECD pochválila zejména návrh ministerstva školství na zavedení finanční pomoci studentům, který hodlám na jaře předložit vládě. Reforma terciárního vzdělání je priorita ministerstva," uvedla ministryně školství Miroslava Kopicová.

Zpráva OECD posuzuje také změny ve financování vysokých škol, v jejich řízení a v roli samosprávy, v akreditacích a v samotném systému terciárního vzdělávání, ve kterém podle názoru expertů OECD chybí profesně zaměřená bakalářská studia a vyprofilované výzkumné univerzity.

Organizace OECD doporučuje České republice usilovat zejména o transparentnost při koncipování reformních návrhů. S tím souvisí doporučení ustavit stálé poradní fórum ministryně s širokým zastoupením. Dále OECD doporučuje zachovat autonomii vzdělávacích institucí ve správě akademických záležitostí, je však nutné, aby vysoké školy sladily pravomoci s odpovědností v oblasti řízení a samosprávy. Podle OECD by se také ve výzkumu i v pedagogické činnosti měly více otevřít okolnímu světu.

Ministerstvo školství v lednu 2010 k doporučením OECD otevře diskusi s reprezentací vysokých škol a dalšími aktéry. Analýzu provedla organizace OECD v roce 2009 na základě žádosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Při zkoumání reformy vysokého školství vyslala organizace OECD do České republiky čtyři experty, kteří měli v říjnu 2009 příležitost hovořit se všemi důležitými aktéry a zájmovými skupinami ve věci reformy vysokého školství. Podkladem k jejich analýze byla také například Bílá kniha terciárního vzdělávání z ledna 2009 či Stanovisko Karlovy univerzity k Bílé knize terciárního vzdělávání z května 2008. Text detailní analýzy OECD je k dispozici v českém a anglickém jazyce na stránkách Reformy terciárního vzdělávání.


0 komentářů: