Simona Weidnerová: Jak na finanční pomoc studentům? Je na Facebooku!

úterý 29. prosince 2009 ·

Facebook „Jak na finanční pomoc studentům" je prostor, kde mohou studenti získat informace o všem, co se pro ně chystá a jak se mají na reformu připravit ještě v době procesu její přípravy.


Chcete vědět, jak na finanční pomoc studentům? Jděte na facebook!!! Facebook je na českém internetu používán převážně mladšími ročníky ke sdílení fotografií, videí, nebo odkazů na zábavné weby. Nemusí sloužit ale jen jako prostředek zábavy. Studenti zde mohou nalézt užitečné informace, které mohou zásadně ovlivnit jejich rozhodování o budoucím studiu a o jejich dalším životě vůbec.

Facebook „Jak na finanční pomoc studentům" je prostor, kde mohou studenti získat informace o všem, co se pro ně chystá a jak se mají na reformu připravit ještě v době procesu její přípravy. Reformu finanční pomoci studentům právě připravuje pro Ministerstvo školství expertní tým Individuálního projektu národního. Facebook je ale také prostor, kde mohou studenti o reformě a o všem, co je zajímá, diskutovat, vzájemně si předávat
své zkušenosti ze studentského života a předávat expertnímu týmu své návrhy a náměty na řešení otázek, které je trápí. Díky včasné komunikaci se studenty reformní tým předejde nejasným výkladům zákona a studenti budou na nové podmínky lépe připraveni.

Přidejte se i Vy a staňte se fanouškem "Jak na finanční pomoc studentům" ZDE.

Na stránkách facebooku jsou uvedena tři základní hesla:

– Tento facebook vás naučí využívat finanční svobodu a nezávislost na rodičích, kterou pro vás chystá projekt Reforma finanční pomoci studentům.

– Vzdělání je základem úspěchu. Tak, jako jsou v životě důležité akademické vědomosti, jsou stejně důležité finanční schopnosti.

– Již v procesu přípravy reformních kroků se naučíte, jak zacházet s penězi, sestavit si finanční plán životních nákladů při studiu z více zdrojů.

Reforma finanční pomoci studentům je postavena na pilířích vícezdrojového financování. To předpokládá, že mají-li studenti v budoucnu zákon využívat a orientovat se v druzích pomoci, měli by mít základní finanční gramotnost. Ti, kteří ji nemají, ji mohou díky facebooku postupnými kroky získat a pomalu
se ji naučit, kromě toho, že se s návrhem reformy postupně podrobně a nenásilně seznámí.

Celkové životní náklady při denním studiu na veřejné vysoké škole činí v průměru 8 163 Kč měsíčně. U studentů soukromých vysokých škol jsou životní náklady dokonce v průměru 11 591 Kč měsíčně. V současné době celkem 80 procent příjmů studentů, ze kterých hradí náklady spojené se studiem, pochází od rodičů studenta (45 procent příjmu) a z vlastního výdělku studenta (35 procent). Půjčky, stipendia a jiné zdroje finanční pomoci jsou v současném systému zanedbatelné.

Hlavní novinkou návrhu reformy finanční pomoci studentům je vícezdrojové financování, které se skládá z půjček na životní náklady při studiu, základního studijního grantu a doplňkových grantů, stipendií, příležitostné práce bez pojistného, spoření na vzdělání a dalších finančních výhod od zaměstnavatele.

Pro studenty se chystá maximální výše státní nízkoúročené půjčky v rozmezí 3,5 až 4 tisíce korun. Může se zdát, že kdyby si studenti půjčovali okolo 4 tisíc korun, bylo by to málo, když víme, že životní náklady na studium jsou v průměru deset tisíc korun. Ale jak už bylo uvedeno výše, systém finanční pomoci studentům bude založený právě na vícezdrojovém financování podle finanční situace, ve které se student nachází. Studentům reforma nabízí základní studijní grant, placenou praxi, která nebude podléhat odvodům zdravotního a sociálního pojištění, doplňkové granty na dojíždění, na bydlení. Půjčka bude pouze doplňkový zdroj na to, co bude studentům chybět, Není účelem finanční pomoci studentům, aby se studenti zadlužovali a pak spláceli obrovské půjčky. Samotnou půjčku by student splácel jako absolvent.
Půjčku by si vzal v době studií a splácel by ji až jako absolvent procentem z příjmů. Pokud by mu příjem kolísal a třeba během onemocnění nebo úrazu by mu příjem klesl, na rozdíl od hypotéky by mu automaticky klesla i výše splátky.

Více o návrhu reformy naleznete ZDE.

0 komentářů: