Kateřina Kostková: Hravá matematika

pátek 2. dubna 2010 ·

Na českém knižním trhu jsem objevila zajímavou publikaci s názvem Hravá matematika. Publikace je určena, slovy autora, věkově mladším zájemcům o matematiku, především pak žákům základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Autor se zde snaží představit matematiku jako hravý, zábavný a krásný předmět.


Chajda, R.: Hravá matematika. Brno: Computer Press, 2009. ISBN: 978-80-251-2532-8.

V první části, nazvané Hrajeme si s tělesy, nás autor seznamuje s prostorovými geometrickými tělesy. Obsah tvoří zajímavá cvičení, jako například: stříhání sítí těles, tvorba prostorových útvarů (krychle, jehlan, hranol) pomocí špejlí a plastelíny.

Ve druhé části se setkáváme s různými křivkami. Naučíme se kreslit spirály pomocí dvou tužek a provázku nebo je hledat v živé přírodě. Dozvíme se také něco o útvarech nakreslených jedním tahem a vyzkoušíme si Eulerovu slavnou úlohu o sedmi mostech.

Třetí část nás zavede do říše magických čtverců. Seznámíme se s metodou na určování π a dozvíme se také podrobnosti o zlatém řezu. Na závěr budeme hledat Fibonacciho posloupnost u různě uspořádaných listů rostlin.

Do poslední čtvrté kapitoly zařadil autor trochu moderní matematiky. Náplní kapitoly jsou fraktální obrazce, bludiště i záhadná neexistující tělesa.

Tato knížka je dokonalým doplňkem klasických výkladových učebnic a sbírek. Obrovskou výhodou je přesný popis jednotlivých pracovních činností a zajímavých úloh, ale také množství barevných obrázků podtrhujících přehlednost knihy. Myslím, že ji mohu vřele doporučit všem, kteří s myšlenkou, že by matematika byla nepříliš zábavný předmět se spoustou náročného počítání, nesouhlasí.


Mgr. Kateřina Kostková, Gymnázium Olomouc Hejčín


0 komentářů: