Program KVALITA: Úspěch v kariéře studentům na dosah

pondělí 19. července 2010 ·

Na konci letošního školního roku se na 7000 žáků z více než 100 středních škol kraje ve srovnávacích testech dozvědělo, jak na tom jsou v češtině, matematice, angličtině, němčině nebo obecných studijních předpokladech. Bezplatně jim to umožnil v ČR unikátní projekt Moravskoslezského kraje – KVALITA 2010. Srovnání s možnou „konkurencí“ – ostatními žáky 3. ročníků středních škol, žákům, jejich rodičům i učitelům v předstihu umožnilo posoudit, jaké jsou šance středoškoláků uspět na trhu práce či v přijímacím řízení na vysoké školy.

„Rozvojový program Moravskoslezského kraje pod názvem KVALITA 2010 – Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou a zjištění relativního přírůstku znalostí pravidelně a systematicky testuje kvalitu středoškolského vzdělávání našeho kraje.,“ řekl proděkan pro rozvoj Pedagogické fakulty (PdF) Ostravské univerzity v Ostravě (OU) Martin Malčík. Moravskoslezský kraj – největší český i krajský zřizovatel především středních škol se o kvalitu těchto škol a úroveň jejich vzdělávání intenzivně zajímá.

„Při bezplatném elektronickém testování se samotní žáci, jejich rodiče i učitelé dozvědí, jaké jsou znalosti a dovednosti žáků v závěrečné fázi jejich středoškolského studia v porovnání s jejich znalostmi při nástupu na střední školu.,“ řekl dále Malčík. Testování se uskutečňuje prostřednictvím sady úloh, jejichž autory jsou učitelé přímo ze škol a metodici OU.

Pro školy je výhodné, že testování probíhá elektronicky – žáci se testují v prostředí svých škol, ve třídách vybavených počítači. Odpadají náklady na tisk papírových testů i jejich následnou distribuci. Testy vyhodnocuje tým odborníků Metodického a evaluačního centra OU, které projekt zajišťuje. „Elektronicky jsou rozesílány na jednotlivé školy i výsledky testování. Žáci se tak mohou porovnat s ostatními žáky nejen z jedné třídy, či školy, ale i z celého kraje,“ dodal Malčík.

Systém testování znalostí žáků SŠ v Moravskoslezském kraji vytvořilo Metodické a evaluační centrum, obecně prospěšná společnost (MEC) při PdF OU, systematicky se zabývající testováním. MEC je partnerem Moravskoslezského kraje, realizuje konkrétní činnosti vedoucí k podpoře externí a interní evaluace škol. Více na www.mecops.cz Pro bližší informace kontaktujte:
Bc. Hanu Jenčovou, mediální zastoupení, hana.jencova@seznam.cz, 776 498 294, 720 111 810
RNDr. Martina Malčíka Ph. D., proděkana pro tvůrčí činnost PdF OU, martin.malcik@osu.cz, 603 254 759, 597 092 509.

1 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
20. července 2010 v 9:37  

Problémem je jenom ztráta dvou hodin informatiky, které na každou třídu padnou. :(