Elena Lisá a kol.: Hry k rozvoji sociálních kompetencí žáků 1. stupně ZŠ

čtvrtek 30. září 2010 ·

Novinka z nakladatelství Portál jistě zaujme učitele 1. stupně, kteří mají ve třídě problematické žáky.

Publikace obsahuje 32 her pro žáky ZŠ na pět různých komunikačních témat, která lze vybírat podle potřeb třídy či jiné skupiny dětí. Všechny zařazené aktivity autoři ověřili v praxi. Kniha chce napomoci při práci se žáky, kteří mají problémy s komunikací s okolím, nerespektují společenská nebo skupinová pravidla, nedokážou se bránit ponižování apod. Ve hře si děti osvojují základy dialogu a zdvořilosti v komunikaci, učí se naslouchat, odolávat případné manipulaci nebo zvládat impulzivitu druhých i svou vlastní. Prostřednictvím her lépe pochopí různé sociální role a pravidla či normy, jejichž dodržování je pro dobrou mezilidskou komunikaci nezbytné.

Autorky pracují ve Výzkumném ústavu dětské psychologie a patopsychologie v Bratislavě, který se zabývá především specifiky mentálního vývoje zdravých i postižených dětí a sociálním vývojem dětí a mládeže.

Knihu si můžete prolistovat ZDE. Knihu si múžete objednat také ZDE.

Ukázky:
Abeceda kouzelných slovíček
Sociální kompetence

Recenze mgr. Aleny Říhové ZDE.

0 komentářů: