Projekt o situaci migrantů v EU

čtvrtek 10. února 2011 ·

Multikulturní centrum Praha zahajuje projekt „FLEXI-IN-SECURITY“ zaměřený na dodržování lidských i sociálních práv pracovních migrantů. Členské státy Evropské unie se zavázaly podpořit princip „flexicurity“, tedy vyváženosti mezi pružností pracovního trhu („flexi“) a zabezpečením sociálních jistot („security“).


Dopad ekonomické krize na pracovní migranty, kteří přišli kvůli ztrátě zaměstnaní často o všechno, ukázal, že zatímco zaměstnávání cizinců přineslo České republice flexibilnější pracovní trh, nepodařilo se zajistit pro migranty základní sociální jistoty. Pružnost pracovního trhu je v mnoha případech vykoupena vykořisťováním ze strany zprostředkovatelů a agentur práce, kteří využívají závislého postavení migrantů. Je situace migrantů v České republice jediným případem, nebo se setkáme v jiných státech EU s podobnými problémy? Existují v jiných státech mechanismy, které migranty lépe chrání?

Projekt FLEXI-IN-SECURITY seznamuje se současnou situací pracovních migrantů a praxí v oblasti dodržování lidských a sociálních práv ve vybraných zemí Evropské unie prostřednictvím čtyř vzájemně provázaných modulů:

1. Dokumentární reportáže

Deset dvojic reportérů a fotografů zdokumentovalo socioekonomické změny v imigrantských komunitách vybraných zemí Evropské unie prostřednictvím konkrétních životních příběhů. V prostředí rozlišných sociálních systémů dochází k odlišné míře zranitelnosti migrantů.

2. Mezinárodní srovnávací výzkum a informační portál

V rámci modulu vzniknou zprávy za vybrané země Evropské unie mapující přístup do systému sociálního zabezpečení a úspěšná opatření minimalizující zranitelnost pracovních migrantů. Na jejich základě budou publikována praktická doporučení v oblasti zaměstnávání cizinců v České republice určená pro zaměstnavatele, zástupce veřejného sektoru, představitele odborových organizací, neziskových organizací zabývajících se migranty apod.

3. Výstava

Putovní výstava založená na konkrétních životních osudech pracovních migrantů v období ekonomické recese ve vybraných zemí Evropské unie bude v průběhu roku 2011 představena v České republice (Praha, Brno, Ostrava a další města), dále v Německu, Belgii, Švédsku a Polsku. Výstava bude dostupná také na internetu jako rozšíření existujícího portálu MigraceOnline.cz. Část výstavy bude také součástí publikace s dokumentárními reportážemi z projektového výzkumu.

4. Debaty, seminář a konference

V rámci modulu proběhnou debaty na téma současné situace pracovních migrantů v kontextu evropských zkušeností představených v dokumentárních reportážích a mezinárodního komparativního výzkumu. Debaty se proběhnou v únoru a březnu v České republice (Praha, Brno), dále v Německu, Belgii, Švédsku a Polsku. Pro zaměstnavatele, pracovníky úřadů a další zájemce bude připraven seminář. Konference se zahraniční účastí se uskuteční v květnu v Praze.

Materiály budou jistě využitelné i ve školách. Více na www.migraceonline.cz/flexi-in-security


0 komentářů: