Martin Chvál: Nabídka ředitelům a učitelům ZŠ, SŠ i MŠ

úterý 15. března 2011 ·

Dopis hlavního manažera projektu Cesta ke kvalitě s nabídkou evaluačních nástrojů a workshopů s praktickým nácvikem jejich používání.

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
milé kolegyně, milí kolegové,

přicházíme s dalšími informacemi o výstupech projektu Cesta ke kvalitě, jehož cílem je metodická podpora autoevaluace školy – na ZŠ, ZUŠ, gymnáziích, SŠ a konzervatořích. Ovšem některé výstupy jsou svou univerzálností, nadčasovostí nebo možností uzpůsobení pro specifika každé jednotlivé školy dostupné a vhodné také pro MŠ.

Evaluační nástroje k využití zdarma na portálu evaluačních nástrojů (www.evaluacninastroje.cz) umožňují po vyplnění dat jejich automatické zpracování a poskytují škole u každého nástroje evaluační zprávu, s kterou může škola pracovat v rámci vlastního hodnocení školy. S ukázkami evaluačních zpráv a s dotazníky se školy mohou seznámit v menu „Dokumenty“ portálu evaluačních nástrojů.


V lednu 2011 byla uveřejněna softwarová podpora hospitačního formuláře "Učíme děti učit se". Hospitační formulář je zaměřen na zhodnocování jedné z nejdůležitějších funkcí výuky – podporu žáků v jejich dovednosti učit se, aby se žáci chtěli a uměli učit. Nástroj je použitelný pro evaluaci výuky především na 2. stupni základní školy (nižších ročnících gymnázia) a na školách středních všech druhů a typů.

V únoru 2011 byla uveřejněna softwarová podpora Kritérií hodnocení plánu, procesu a zprávy o vlastním hodnocení školy. Kritéria jsou členěna podle jednotlivých oblastí kvality vlastního hodnocení a jsou určena především k reflexi autoevaluačních činností. Jsou i určitým návodem, jak autoevaluaci dobře realizovat. Vytvořeny jsou i detailní popisy těchto kritérií. Elektronická podpora umožňuje ředitelům škol či jimi pověřeným osobám zodpovědným ve škole za vlastní hodnocení školy zhodnotit proces autoevaluace školy.

V případě dotazů k portálu a k evaluačním nástrojům se obracejte na Stanislava Michka (ae-nastroje@nuov.cz). V případě problémů s registrací školy kontaktujte Kateřinu Ostřížkovou (katkaostr@gmail.com).

Dále bychom Vám rádi nabídli workshopy, na kterých bude probíhat praktický nácvik práce s evaluačními nástroji. Tyto workshopy se konají:

23. 3. 2011 v Praze: workshop bude zaměřen na nástroj Rámcové vlastní hodnocení školy
5. 4. 2011 v Praze: workshop bude zaměřen na nástroj 360stupňová
zpětná vazba pro střední management školy (systém hodnocení pracovníků)
8. 4. 2011 v Praze: workshop bude zaměřen na nástroj Rámcové vlastní hodnocení školy
27. 5. 2011 v Praze: workshop bude zaměřen na nástroj Rámcové vlastní hodnocení školy

V případě zájmu se přihlaste na cesta@nuov.cz.

Přejeme Vám klidný předjarní čas a těšíme se na setkání s Vámi při různých aktivitách projektu.

S pozdravem

PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
hlavní manažer projektu Cesta ke kvalitě
Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV)
Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
e-mail: martin.chval@nuov.cz
tel.: +420 274 022 413

0 komentářů: