Martin Chvál: Zpracování dat, jejich analýza a interpretace

čtvrtek 9. června 2011 ·

Nové číslo bulletinu Na cestě ke kvalitě č. 4 je tematicky zaměřeno na další fázi autoevaluace – na zpracování dat a informací, analýzu výsledků a jejich interpretaci. V hlavním článku najdete podrobný návod, jak může škola co nejlépe využít nasbíraná data.


„Minulé číslo bulletinu bylo zaměřeno na evaluační nástroje jako zdroje dat a informací, které mohou být v procesu vlastního hodnocení školy užitečné. Tentokrát se zaměříme na to, jak tento potenciál užitečnosti maximálně vytěžit, aby znamenal přínos pro rozvoj školy.

Chápání autoevaluace jako procesu plánovaného a systematického nám dovoluje bavit se o fázích zpracování dat a interpretace výsledků jako procesech samostatných a oddělených od ostatních. Toto oddělení z hlediska řízení autoevaluace umožňuje delegovat zodpovědnost za zpracování dat na někoho jiného – pověřeného učitele, někoho z rodičů nebo i externí službu. Dobrá a užitečná interpretace výsledků je již silně závislá na znalostech širšího kontextu fungování školy, na znalostech výsledků i z jiných evaluačních nástrojů, na znalostech dalších souvislostí. Z tohoto důvodu je delegace zodpovědnosti vně školu problematická a uvnitř školy by mělo být spíše zajištěno, že někdo pověřený určité interpretace nabídne, ty by se pak měly stát předmětem širší rozpravy mezi učiteli školy. Interpretace výsledků pak může být východiskem pro další plánování rozvoje školy, pro hledání konkrétních opatření ke zlepšení. Projdeme jednotlivé fáze samostatně a v závěru se krátce zmíníme o situacích, kdy není jednoduché tyto fáze oddělovat…

…Jednoznačně platí, že větší množství kvalitních dat, získaných spolehlivými evaluačními nástroji, může vytvářet silnější oporu pro řízení školy. Háček je však v tom, že samotná data touto oporou nejsou. Data musí být zpracována a interpretována, což vytváří nároky časové, finanční a odborné. Proto by vedení školy mělo uvážit, jaký sběr dat v jejích podmínkách a s nabytými zkušenostmi je účelné realizovat. Škoda vynaloženého úsilí na sběr dat, která by nebyla dostatečně vytěžena. Na druhou stranu školy s nabývajícími zkušenostmi dokáží proces sběru dat a jejich vyhodnocení realizovat plánovitým a efektivním způsobem, a tedy mohou podle uvážení rozsah sbíraných dat promyšleně zvyšovat. Kéž se to školám daří! Projekt Cesta ke kvalitě u některých evaluačních nástrojů nabízí zpracování dat automaticky, jejich interpretace, byť je v obecné rovině nabízena, je již na každé škole. Zpracování dat a jejich interpretace slouží k rozhodování, jak zlepšovat dílčí činnosti ve škole - k rozhodování založeném na důkazech. O tom již více v dalším čísle bulletinu.“

Celý text článku si můžete přečíst ZDE (strana 2–4).

0 komentářů: