Tomáš Janík, Michaela Píšová: Výzkum kurikulární reformy na gymnáziích: výsledky případových studií

pátek 1. července 2011 ·

Od výzkumu kurikulární reformy k podnětům pro revizi kurikula – referát přednesený na kulatém stole Výzkumného ústavu pedagogického na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 23. 6. 2011.


„Pocit, že je zapotřebí nového kurikula, se čas od času stává neodbytným. Práce na novém kurikulu zpravidla nečekají na to, až někdo vysvětlí, v čem spočívá nedostatečnost kurikula starého, a zdůvodní potřebu kurikula nového. Na to, aby se začalo reformovat, zpravidla stačí, aby se reformovalo někde kolem. Zkrátka, důležité je, že „sedíme ve vlaku, který někam jede“, jak nedávno vtipně poznamenal jistý ministerský úředník, který již na ministerstvu nepůsobí. Jak to ve vlaku chodí, většina cestujících spí. Pouze ti, jimž to spát nedá, se opakovaně ptají, kam se to vlastně jede a proč. Bližší vysvětlení je tudíž žádoucí.

Jak vysvětluje Schratz, kurikulární dokument – vzdělávací program je zde od toho, aby zajistil reprodukci kulturního dědictví a současně připravil na řešení klíčových problémů světa a života v něm. To, co má vzdělávací program zajišťovat směrem k oborům, lze označit jako oborovou propedeutiku, škola totiž připravuje nové generace pro práci v oborech. To, co má vzdělávací program zajišťovat směrem ke světu a životu, lze označit jako životní propedeutiku či jako přípravu na život. V napětí mezi tradováním kulturního kánonu a přípravou na život v tušené budoucnosti se zakládají hlavní funkce školy. Současně odsud pramení ty nejzávažnější problémy konstituování či tvorby školy a jejích vzdělávacích programů.

Do hry vstupují politici, jejichž úlohou je vymezit a zdůvodnit vzdělávací poslání školy. Jejich prodlouženou rukou jsou tvůrci vzdělávacích programů, tj. kurikulární programátoři na státní i školní úrovni, kteří provádějí výběr a strukturaci vzdělávacího obsahu pro příslušný vzdělávací program. Učitelé-praktici jsou zde potom od toho, aby zajišťovali samotné zprostředkování, tj. plodné setkávání určitých žáků s určitými obsahy. Při tomto setkávání jde o vytváření mostů mezi životními zkušenostmi žáků a kulturními obsahy zahrnutými do vzdělávacího programu...“

 

Celý text referátu včetně grafů si můžete stáhnout ZDE.

Celý text výzkumné zprávy „Kurikulární reforma na gymnáziích. Případové studie tvorby kurikula" (VÚP v Praze 2011) najdete ZDE.

0 komentářů: