Vladimíra Gebhartová: Fenomén knihy ve vzdělávacím procesu

pondělí 18. července 2011 ·

Ukázka z nové knihy Jak a co číst dětem v MŠ. Komentovaný výběr literárních textů na základě RVP PV (Portál, 2011).


O možné integrující úloze literárního textu a knihy v předškolním vzdělávacím procesu byla zmínka už výše. Důraz je teď třeba položit na význam knihy jako specificky obsažného předmětu. Neboť nejenom literární text, ale kniha jako celek znamená pro dítě vstup do kulturního světa. Zejména u malých dětí, ale ještě i u předškolních nečtenářů připoutává první zájem o knihu její výtvarná stránka. A to jak obrázky a ilustrace, tak i zvolený formát, obálka, grafická úprava a celkový design – typ publikace.

Z těchto důvodů je vhodnější číst dětem textové ukázky z knihy, je-li to možné, nikoli jen z okopírovaného listu papíru. A z téhož důvodu je důležitá všudypřítomnost dětské knihy v mateřské škole. Tak jako jsou téměř samozřejmostí hrací koutky se stavebnicemi, kuchyňkou atp., má být v každé třídě poutavě obměňovaný koutek s knihami. Stačí jen několik knih v poličce, dvě tři třeba na stolečku, otevřené, nebo s poutavou obálkou, knihy školní, které putují ze třídy do třídy, ale i knížky, které děti přinesou jako své oblíbené z domova.

Je prospěšné, když dítě ukáže knížku nejdříve v ranním kruhu, potom učitelka může kousek přečíst a v knižním koutku si ji pak děti prohlížejí individuálně. Nevadí, že zájem projeví jen některé děti. Časem přijdou i další. Moment osobní „prezentace“ však hraje pro další práci s knihou, pro vzbuzení zájmu ostatních velkou roli.

Stejně tomu je i s knihou, kterou přinese učitelka. Nestačí knihu jen postavit do knihovničky ve třídě. V každém případě je dobré ji dětem ukázat, zmínit se, o čem je, upozornit na její zajímavost nebo zvláštnost, případně slíbit, že si ji budeme číst atp. Ideální je, když tam na svůj čas na čtení čeká knížka, kterou doplníme téma realizovaného projektu.

Prohlížení a čtení knížek by mělo být naprosto přirozené ve vzdělávací nabídce každé mateřské školy. A to nejen proto, že kniha ve své integrující úloze může být nejbližší vhodnou „pomůckou“, ale především proto, že ozřejmuje dětem jejich životní zkušenosti, naplňuje spektrum nových pojmů, spoluvytváří estetický vkus dětí a vede je ke čtenářství.

Vznikne-li v dítěti během předškolního věku návyk potřebovat knížku pro radu i pohodu, udělali jsme maximum pro jeho budoucí gramotnost.

Protože víme, že školní knihovna nemá bezbřehé možnosti ve výběru žádaných titulů, může být i tento ucelený výbor literárních textů pomocí a inspirací. Z něj je možné číst jako z knihy a doplňovat ho kreativně jinými estetickými činnostmi. Jeho texty lze přeskupovat podle potřeby a na jeho základě pracovat také s celky knih, které máte k dispozici.


 
Knihu si můžete objednat ZDE nebo ZDE.

0 komentářů: