Bořivoj Brdička: Stačí k učitelování magisterský titul?

středa 24. srpna 2011 ·

Prezentace Ing. Bořivoje Brdičky, Ph. D., z kulatého stolu SKAV 23. 6. 2011 „Je magistr zárukou dobrého učitelování?“.


Výstup z červnového KS včetně obsahu diskuse najdete ZDE.


Ing. Bořivoj Brdička ve svém příspěvku změnil pořadí otázek a formuloval na ně velmi stručné odpovědi. U prvních tří se omezil pouze na lapidární odpovědi, protože se problematikou nezabývá, k odpovědím na další otázky podal řadu vysvětlení a odkazů.

Proč na pedagogické fakulty dlouhodobě chodí intelektuálně nejslabší třetina uchazečů o vysokoškolské studium?
– Kombinace možnosti uplatnění a úrovně studia, jež je zpětně ovlivňována právě kvalitou posluchačů (ale i učitelů).

Mají pedagogické fakulty konkurenci ve vzdělávání učitelů?
– Nemají. Konkurence je možná jen dalším snížením kvality (požadavků).

Co nabízí zájemcům o práci učitele pedagogické minimum?
– Především certifikát.

Od koho se dnes děti nejvíce učí? Víme to?
– Pod vlivem medií od sebe navzájem (Vliv technologií na děti prudce roste, děti tráví s médii 11 hodin denně).

Hraje v učitelském vzdělání rozhodující roli odborná znalost nebo pedagogické dovednosti?
– Průnik tří oblastí (Integrace technologií podle modelu TPCK).

Je nutné k pedagogické kvalifikaci magisterské studium pedagogiky? Umíme to změnit?
– Ne, mnohem více. Veškeré snahy vedené jen shora dolů selhávají, naděje do budoucna jedině v kombinaci obou směrů (Nový pohled na osobní vzdělávací prostředí).

Na závěr autor uvedl deset doporučení pro školu 21. století, které byly zformulovány IDEO (společnost, která se zabývá ekonomickým poradenstvím):
– Táhněte, netlačte! (Postman)
– Budujte na základě souvislostí! (Bloom)
– Přestaňte používat označení „soft skills“!
– Akceptujte odlišnosti! (Gardner)
– Přestaňte kázat ze stupínku! (Mitra)
– Buďte antropology, ne archeology!
– Budujte vzdělávací komunitu! (Vygotsky)
– Buďte tvořiví! (Piaget)
– Změňte hodnocení výsledků! (Siemens)
– Formujte budoucnost! (Papert)

Celou prezentaci najdete ZDE.

0 komentářů: