Škola učitelů informatiky

středa 18. dubna 2012 ·

Pravidelně pořádané Školy jsou určeny učitelům informatiky na středních školách. Konají se v posledních 14 dnech měsíce srpna na nějakém odlehlém místě (posledních šestnáct ročníků v Lipnici nad Sázavou). V roce 2012 se bude konat již jednadvacátý běh Školy v Nečtinách.

Dlouhodobé zkušenosti ukázaly, že jsme schopni podstatnou mírou a velmi efektivně pomoci učitelům k získání resp. k udržení jejich odborné kompentence. Vzhledem k nesmírně rychlému rozvoji informatiky je to pro učitele bez podpory nesmírně obtížný úkol.

Letošní běh školy se koná od 13. srpna do 23. srpna 2012 ve školícím a rekreačním objektu Západočeské univerzity v Nečtinách.

Podrobnější informace najdete ZDE.

Škola získala pro léta 2012–2015 akreditaci v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP – pod číslem 6500/2012-25-177, která usnadňuje školám financování účasti jejich učitelů na Škole učitelů informatiky.

Kontakt na organizátory:
e-mail: mop@ksvi.mff.cuni.cz
telefon: 221 914 217 nebo 221 914 218, fax: 221 914 281
ČIS sekce MOP, KSVI MFF UK, Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1


O Škole učitelů informatiky

Cílem školy je doplnit resp. zčásti nahradit středoškolským učitelům vysokoškolské studium informatiky a především seznámit je s novými partiemi tohoto rychle se rozvíjejícího oboru. Na rozdíl od jiných školení nevychází náplň školy jen z toho, co by měli umět Vaši žáci, ale chceme Vám pomoci získat celkový přehled o oboru a tendencích jeho vývoje i praktické zkušenosti ze samostatné práce.

Forma dvoutýdenního intenzivního internátního kursu na relativně nepřístupném místě se ukázala jako velmi účinná, protože umožňuje dokonalé soustředění jak účastníků, tak lektorů. Účastníci tak mohou získat daleko větší hloubku znalostí i lepší pracovní návyky, než jaké jim mohou poskytnout krátkodobá školení. Nezanedbatelným přínosem pro účastníky je i navázání osobních kontaktů s kolegy z celé republiky i s odborníky v oboru.

Přednášky, semináře i praktická cvičení na Škole vedou zkušení pracovníci Matematicko-fyzikální fakulty, středoškolští učitelé i odborníci "z praxe". Účastníci kursu dostanou učební materiály (v písemné formě i programy ke zkopírování), některé z nich jsou připravené speciálně pro tento kurs. Po konci Školy vypálíme tyto materiály (doplněné o další vzniklé přímo na Škole) na DVD, které dostane každý účastník.

Na Škole instalujeme tři počítačové laboratoře, vybavené výkonnými počítači s 17" LCD monitory pracujícími v síti. Na dobu konání Školy zajišťujeme připojení k Internetu. Laboratoře budou sloužit jak pro praktická cvičení, tak pro samostatnou práci účastníků kursu. Kromě toho bude po celou dobu kursu účastníkům k dispozici rozsáhlá knihovna příruček a manuálů.

Od účastníků školy předpokládáme především zájem o obor, chuť a schopnost k intenzívní práci.

0 komentářů: