Nový portál SitIT.cz usnadní spolupráci akademických pracovišť s IT praxí

čtvrtek 4. října 2012 ·

Začátkem září byl na půdě Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy představen nový specializovaný portál SitIT.cz. Jde o další z výstupů projektu SoSIReČR (Sociální síť informatiků v regionech ČR), který řeší naléhavou potřebu akademických pracovišť, ale i odborníků z IT praxe: vzájemně se informovat o zaměření svých výzkumů, aktivitách svých výzkumných týmů, o řešených projektech a znalostních profilech jednotlivých řešitelů.

Nový portál využívá strukturovaných znalostních profilů, pomocí kterých je možné exaktně popsat odborné zaměření jak jednotlivých specialistů, tak i celých týmů. Své znalostní profily mohou na novém portálu zveřejnit týmy i jednotliví odborníci jak z akademických institucí, tak i z praxe, a zpřístupnit je celé odborné komunitě. Ta pak má možnost ve strukturovaných profilech jednoduše vyhledávat.

Pomocí strukturovaných profilů ale mohou být popsány i celé řešené projekty, a také nabídky řešení či poptávky po výzkumných pracích. Díky tomu může nový portál SitIT.cz zprostředkovávat i navazování kontaktů mezi zadavateli a řešiteli výzkumných projektů způsobem, který jiné (nespecializované a univerzálně zaměřené) portály či sítě z principu nemohou nabídnout.

Portál, který umožňuje zveřejňovat a prohledávat strukturované znalostní profily, řeší i potřebu koordinace mezi řešiteli. Jejich projekty dnes stále častěji vyžadují spolupráci více pracovišť, které tudíž potřebují vědět, čím se kdo zabývá a jaké má znalosti a schopnosti. Samozřejmě ale nejde jen o čistě akademické projekty.

Prezentaci portálu si můžete stáhnout ZDE.

„Co chvíli k nám přichází lidé z firem s velmi zajímavými projekty, které ale sami nedokážou zrealizovat a potřebují odbornou pomoc. Dosud ale nedokázali jednoduše zjistit, kdo se v akademické sféře zabývá postupy, řešeními či technologiemi, o které se jejich projekt opírá. Díky strukturovaným znalostním profilům a možnostem nového portálu SitIT.cz ale svého odborného partnera najdou velmi snadno“ říká prof. Peter Vojtáš z Matematicko-fyzikální fakulty, který je zároveň vedoucím projektu SoSIReĆR.


______________

Projekt Sociální síť informatiků v regionech ČR vznikl v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Na projektu se podílejí partneři: Matematicko-fyzikální fakulty UK, Fakulta elektrotechnická ČVUT, Vysoká škola ekonomická, Ústav informatiky Akademie věd ČR.

Cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost oboru ICT v ČR. V rámci projektu zároveň probíhá řada dalších aktivit – např. průzkum VŠE týkající se lidských zdrojů v IT (nabídka škol, poptávka firem), konají se různé konference či semináře (např. Hovory s informatiky) apod.

0 komentářů: