Kvalitní a efektivní výchova zdravotně postiženého žáka – základní krok do života

pátek 7. prosince 2012 ·

Projekt jsme začali realizovat v rámci grantů EU v únoru 2012. Obsahuje tři oblasti: Člověk a příroda, Strukturované učení a Zlepšování podmínek pro využívání ICT.

Manažeři celého projektu – Mgr. Taťána Semančíková, Mgr. Lenka Šípková a paní Eva Hüblová úzce spolupracují s vedoucími jednotlivých oblastí – klíčových aktivit, kteří se dlouhodobě věnují dané problematice. Za oblast člověk a příroda zodpovídá Mgr. Jana Vykouková, za oblast strukturované učení Mgr. Lenka Havlíková, za oblast ICT Mgr. Eva Rousová. Dalšími účastníky celého projektu jsou všichni pedagogičtí pracovníci společně se žáky Základní školy speciální. Cílem projektu je zavedení nových vyučovacích metod a forem práce u zdravotně postižených žáků.

Po půlroční práci se podařilo uskutečnit mnoho aktivit. Žáci se různými způsoby seznamovali s přírodou v ročních obdobích, čímž jsme podpořili přirozenou zvídavost žáků a zároveň žáci získali nové vědomosti v netradičních podmínkách a prostředí mimo školní lavice. Nabyté nové vědomosti žáci prohlubovali prostřednictvím informačních technologii – IT, i-Pad, PC, dotykových PC a speciálních klávesnic. Velkou část informačních technologií a pomůcek škola zakoupila z finančních prostředků v rámci projektu.

Z jednotlivých aktivit žáci vytvářeli pod vedením a s dopomocí pedagogů kreativní výstupy v podobě pracovních listů, DUMU, koláží, prostorových prací, výpěstků.

V rámci projektu se podařilo zajistit a realizovat pětidenní přírodovědný pobyt na Koňské farmě Vysoká v Chrastavě u Liberce. Tohoto pobytu se zúčastnilo 30 žáků s 10 pedagogy ze speciální školy. V tomto přírodním prostředí žáci pokračovali v prohlubování již získaných vědomostí.

Realizace celého projektu vyžaduje vzájemnou spolupráci manažerů, vedoucích aktivit a celého pracovního kolektivu. I když příprava aktivit předpokládá pro pedagogy velkou časovou náročnost, zároveň přináší inovaci a nové formy a metody práce pro žáky se zdravotním postižením. Z pohledu zúčastněných pedagogických pracovníků můžeme konstatovat, že nám práce přináší úzkou spolupráci, předávání zkušeností a rozvoj dalšího vzdělávání.


Kolektiv pracovníků Základní školy praktické, Základní školy speciální a Mateřské školy speciální KORÁLEK Kladno, Pařížská 2199

0 komentářů: