Pedagogická orientace 3/2012 se věnuje vztahu teorie a praxe

středa 12. prosince 2012 ·

„Pedagogická orientace se snaží reagovat na aktuální pedagogické problémy a zaměřovat na ně pozornost čtenářů. Toto monotematické číslo se zaměřuje na téma vztahu teorie a praxe, protože v současnosti vystupuje do popředí a projevuje se výrazně např. v kurikulu, v přípravě učitelů, ve výzkumných projektech atd.“, píše Josef Maňák v editorialu Teorie a praxe – aktuální a věčný problém.

Obsah nového čísla najdete ZDE.


„Přehled studií, které přináší Pedagogická orientace k problematice vztahu teorie a praxe v edukaci potvrzuje, že jde o problémy staré, ale stále živé. Teorie a empirie (praxe, konkrétní fakta) nejsou v rozporu, protože se navzájem podmiňují a doplňují a pouze ve vzájemné souhře jsou s to odpovídat na otázky, které klade život. Jen ve stále obnovované jednotě teorie a praxe lze uspokojivě odpovědět i na Kantovy znepokojivé otázky: Co můžeme vědět? Co máme dělat? V co máme věřit? Uveřejněné studie se na některé otázky z oblasti pedagogiky snaží odpovědět. Stále je však mnoho otázek, které čekají na své řešení. Uvedené studie mohou být podnětem k tomu, abychom se všichni do hledání nejlepších odpovědí zapojili,“ uzavírá editorial Josef Maňák.

Jaroslav Koťa píše v závěru své studie Traktát o vybraných problémech teorie a praxe v oblasti pedagogických věd: „Dobrá teorie bez praxe je příliš akademickou a odtrženou od života, podobně jako pouhá praxe příliš mnoho poučení nepřinese. O vztahu teorie a praxe lze říci, že praxe bez teorie je slepá, naopak teorii bez praxe zvláště v oblasti umění učit hrozí, že se stane jen soustavou prázdných pojmů či bezobsažných teoretických konstruktů. Budoucím adeptům učitelství je také třeba neustále připomínat, že – jak uváděl již Aristotelés – nesou plnou odpovědnost za kvalitu své vlastní vysokoškolské průpravy i celoživotní kultivace, odvíjející se z praktického jednání, které konec konců bude formovat i jejich charakter. I v době vlády vědotechniky právě pedagogická aktivita v sobě vždy bude obsahovat otázky smyslu, které nejsou řešitelné technickými prostředky, ale lze se k nim přiblížit pěstováním moudrosti a filosofickou kultivací.“

Studii si můžete přečíst ZDE.

0 komentářů: