Hana Cisovská: Arénka se vrací

středa 2. ledna 2013 ·

Po tříleté odmlce se letos v listopadu zaplnil sál Domu dětí a mládeže v Porubě dětmi z divadelních souborů a kroužků z celého Moravskoslezského kraje, protože se opět konal Festival dětské divadelní tvorby Arénka 2012.

Vznik této přehlídky se váže k divadlu Komorní scéna Aréna. Po čtrnáctileté tradici konání v prostorách divadla si pak přehlídka vyzkoušela jeviště budovy Sdružení Telepace Ostrava, prostor Pastoračního centra římskokatolické farnosti Ostrava, aby nakonec zakotvila v Domě dětí a mládeže, p. o. Ostrava – Poruba, středisko Polská 1624, který se letos ujal její organizace.

Arénka je nesoutěžní přehlídkou dětských divadelních souborů určenou kolektivům při ZŠ, ZUŠ, ZŠ praktických a speciálních, DDM, DD, SVČ a dalším institucím, které se věnují práci s dětmi intaktními, s dětmi s mentálním či tělesným postižením a dětem ohroženým sociální exkluzí. Hlavním cílem přehlídky je především setkání těch, kteří se mají chuť věnovat se ve svém volném čase divadelním aktivitám, bez ohledu na své zdravotní nebo sociální omezení.

Soubory měly možnost prezentovat jak hotové, tak rozpracované divadelní inscenace. Doprovodný program tvořily diskuze o shlédnutých představeních a metodice práce s dětmi vedené odbornými lektory. Letos se této úlohy ujali Mgr. Eva Polzerová, pedagožka Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě, Mgr. Žaneta Káňová, Ph.D, pedagožka Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy svaté Anežky České v Odrách, PhDr. Hana Cisovská, Ph. D, a Mgr. Jan Karaffa, Ph. D, pedagogové Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Zatímco probíhaly odborné semináře pro vedoucí souborů, děti pracovaly v seminářích pod vedením studentek Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy svaté Anežky České v Odrách.

Letos na festival přijelo celkem šest divadelních souborů a kroužků. Soubor ZŠ a MŠ Ukrajinská, Ostrava – Poruba s vedoucí D. Nyklovou se představil inscenací Poník Felix, soubor ZŠ Vrchlického, Ostrava – Radvanice zahrál pod vedením L. Laštuvkové příběh s názvem Saxana se nechce učit, z Kopřivnice přijel se svou vedoucí M. Nedjalkovou soubor DD Krokodýl DDM Kopřivnice s pohádkou Fimfárum, Moře ve flaštičce je název inscenace souboru ze ZUŠ Šternberk, který pracuje pod vedením Ž. Káňové, ZUŠ Klimkovice vyslala na přehlídku inscenaci Štěně nebo špenát a O princezně solimánské hrály děti ze ZUŠ Edisonova, Ostrava – Hrabůvka, oba soubory vedla I. Schubertová.

K výborné atmosféře setkání přispěli především samotní organizátoři – Dům dětí a mládeže v Porubě, jmenovitě pak zejména Bc. Kateřina Moroňová. Projekt by nevznikl bez finanční podpory nadace OKD „Pro radost“. Všem za to patří dík.

Arénka má již za sebou sedmnáctiletou tradici, která potvrzuje její potřebnost a důležitost. Snad se tedy příští rok opět zaplní prostory jeviště i hlediště těmi, kteří se rozhodli předávat radost a potěšení hraním příběhů.

0 komentářů: