20. a 28. 3. 2013 Konference o pedagogických a manažerských dovednostech

čtvrtek 14. března 2013 ·

Občanské sdružení Alfa Human Service (AHS) pořádá dne 20. března 2013 odbornou konferenci na téma Posilování výchovných a manažerských dovedností pedagogů a ředitelů mateřských školek.

Akce, která se koná v Autoklubu Praha (Opletalova ulice, Praha 1) od 9.30 hodin, je určena jak pracovnicím a ředitelkám těchto předškolních zařízení, tak příslušným zaměstnancům školských úřadů krajské správy a samosprávy. Odborný program dopolední části konference je garantován doc. PaedDr. Vandou Hájkovou z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Programem bude provázet Petr Vacek. Registrace účastníků je zdarma.

Mgr. Martina Chmelová, ředitelka AHS, v této souvislosti uvádí: „Konference se zaměří na vybrané oblasti řídících dovedností a kompetencí ředitelek a na příkladech z praxe umožní účastníkům sdílet zkušenosti s naplňováním potřeb pedagogů ve výchovném a vzdělávacím procesu. Učitel se v celé řadě vzdělávacích programů učí jak pracovat s dětmi, chápat a profesionálně naplňovat jejich potřeby. Pedagogy v předškolních zařízeních však nikdo neučí pracovat na sobě v oblasti vlastní psychické stability, základních komunikačních dovedností v týmu a v kontaktu s rodiči dětí, o které se stará.“

Mgr. Pavlína Houdková, organizátorka zmíněné konference a členka AHS, popisuje: „V dopolední části konference se účastníci seznámí s informacemi, zkušenostmi a nabídkou vzdělávacích programů v rámci prevence syndromu vyhoření, komunikace a práce v týmu, základních informací o teorii citové vazby a vybraných specifik sociálního znevýhodnění. V odpolední části si každý bude mít možnost vyzkoušet v tématickém workshopu práci v prožitkové skupině.“

Konference Posilování výchovných a manažerských dovedností pedagogů mateřských školek se koná:
– v Praze ve středu 20. března 2013 v Autoklubu Praha (Opletalova ulice) od 9.30 hod.
– v Pardubicích ve čtvrtek 28. března 2013 v Domě techniky (náměstí Republiky) od 9.30 hod.

Bližší podrobnosti najdete na www.alfabet.cz


__________________

Informace o občanském sdružení Alfa Human Service

Občanské sdružení Alfa vzniklo v roce 2000. Je provozovatelem informačního portálu ALFABET, který je určen zejména rodinám s dětmi se zdravotním postižením a odborníkům, kteří s nimi přicházejí v rámci péče do kontaktu. Organizace dále působí převážně v oblasti sociálních služeb a školství. Zaměřuje se na vzdělávání dospělých, zejména pracovníků státní a veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb, nelékařských pracovníků a pečujících osob o závislého rodinného příslušníka.

Od roku 2005 realizuje sdružení projekty spolufinancované Evropským sociálním fondem zaměřené na vzdělávání a podporu osob ohrožených sociálním vyloučením. Alfa je od roku 2007 akreditovanou vzdělávací institucí MPSV č. 2011/0521-I a MŠMT č. 13563/2011-25.

0 komentářů: