Nový pedagogický obor na Univerzitě Palackého

pondělí 11. března 2013 ·

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci oznamuje, že dodatečně otevřela zájemcům o studium nový studijní obor v kombinované formě – Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol.


Zdroj: www.vysokeskoly.cz 6. 3. 2013

Jedná se navazující magisterské studium v kombinované formě, které je určeno absolventům bakalářských programů z oblasti německé filologie, především pak absolventům studijního oboru Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání. Studijní obor Učitelství německého jazyka je realizován v kombinaci s dalšími studijními obory z nabídky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Učitelství matematiky, Učitelství českého jazyka, Učitelství přírodopisu, Učitelství anglického jazyka, Učitelství technické a informační výchovy) a s obory Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a Muzejní a galerijní pedagogika.

S ohledem na dodatečné otevření oboru zájemcům o studium byl mezní termín pro podávání přihlášek ke studiu a úhradu administrativního poplatku posunut na 20. května 2013.

Studium připravuje absolventa pro výuku německého jazyka. Studenti absolvují výuku oborové didaktiky, kde seznámí s nejnovějšími metodickými trendy ve výuce německého jazyka s ohledem na interkulturní problematiku. Součástí studijního oboru je pedagogická praxe na základních školách.

Ke studiu budou přijímáni absolventi bakalářského studia, kteří nejpozději do 15. července 2013 předloží doklad o absolvování bakalářského studia. U přijímacích zkoušek čeká uchazeče profilový test v rozsahu bakalářského studia oboru německý jazyk se zaměřením na vzdělávání.

V případě počtu uchazečů, který výrazně nepřekročí kapacitu studijního oboru, může děkanka fakulty uchazečům o studium prominout přijímací zkoušku.

0 komentářů: