Hanns Petillon: 1000 her pro školy, kroužky a volný čas

sobota 20. dubna 2013 ·

Kniha je obsáhlým souborem tisíce her, které jsou vhodné pro školy, volný čas, kroužky, domov i letní tábory.

Jednotlivé kapitoly nabízejí nepřeberné množství interakčních, rolových, dramatických a pohybových her, dále hry pro představivost a zklidnění, pro učení se všemi smysly, ale také hry jazykové. Určená je jak pedagogům, tak rodičům a lektorům volnočasových aktivit. Jasně a srozumitelně podaná pravidla her umožňují příručku použít kdykoliv a kdekoliv.

V knize jsou shromážděny hry na rozvoj sociálního učení, rolové a jiné dramatické hry včetně pantomimy, příběhu s pohybem a hraní divadla, hry pro rozvoj představivosti a pro zklidnění, hry pro učení se všemi smysly, pohybové hry, hry rozvíjející soustředění a pozornost, výukové hry a společenské hry.

Tato kniha vychází z modelového pokusu Škola učením a hrou, který byl čtyři roky prováděn na šesti školách spolkové země Porýní-Falc. Na hru se pohlíželo jako na formu jednání, která umožňuje učení na vysoké intelektuální a motivační úrovni.

„Když jsme pozorovali děti při hraní, zjišťovali jsme, že pracovní výkon a hra netvoří protiklady, nýbrž že hraní znamená i námahu, vytrvalost, překonávání neúspěchů. Zjištění zúčastněných vědeckých pracovníků dokazují, že na hru, výkon, učení a práci může být nahlíženo spíše celostně jako na rozdílné formy jednání vztahující se ke zkušenostnímu vývoji a mající k sobě úzký vztah, který přes styčné body přechází až do úplného splynutí,“ říká autor Hanns Petillon.

Vydává Edika, 464 stran, doporučená cena 469 Kč.


Knihu si můžete objednat ZDE.

0 komentářů: