Dokumentární film může ve výuce využívat každý učitel v ČR

čtvrtek 2. května 2013 ·

Vzdělávací program Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni připravil pro pedagogy i žáky ze základních a středních škol audiovizuální vzdělávací portál www.jsns.cz, který obsahuje dokumentární filmy a výukové a doprovodné materiály. Uživatelé s nimi nyní mohou pracovat online.

Vzdělávací materiály Jednoho světa na školách využívají pedagogové na více než 2 900 základních a středních školách v České republice, tedy na více než každé druhé škole v zemi. Dokumentární film ve výuce se tak za dvanáct let existence programu stal pro pedagogy nezastupitelnou pomůckou.

Od roku 2001, kdy program Jeden svět na školách vznikl v souvislosti s Mezinárodním filmovým festivalem dokumentárních filmů Jeden svět, byly filmy nejprve distribuovány na klasických VHS nosičích, postupem času začaly být vydávány na DVD a v současné době jsou pro pedagogy a žáky k dispozici na webu www.jsns.cz.

„Portál zohledňuje moderní technologické trendy, výukové materiály nyní nabízíme školám online. Jeho struktura by měla být pro pedagogy i studenty velmi přehledná a umožňovat jim snadnou orientaci. Velký důraz jsme proto kladli také na podrobný vyhledávací aparát. Nabídku filmů i dalších materiálů budeme samozřejmě dále rozšiřovat,“ uvádí Karel Strachota, ředitel programu Jeden svět na školách.

Základním prvkem webu jsou tzv. „audiovizuální lekce“, které obsahují dokumentární filmy, doporučené aktivity pro práci v hodinách, otázky a odpovědi k danému filmu a další doprovodné materiály. Jednotlivé filmy jsou zaměřeny na témata, kterým se program dlouhodobě věnuje – na aktuální výzvy a problémy dnešního světa (ochrana lidských práv, sociální problematika, globální rozvojová témata, občanská angažovanost, životní prostředí a mediální vzdělávání) a na moderní československé dějiny.

Uživatelé portálu mohou využívat audiovizuální lekce programu online při přípravách na hodiny, v hodinách samotných, anebo při projekcích dokumentárních filmů v rámci Studentských filmových klubů Jeden svět na školách. Web umožňuje přehrávat a stahovat filmy a pracovat s doprovodnými výukovými materiály. Systém rozšířeného vyhledávání pedagogům rovněž pomůže, aby si pro výuku vybrali vhodnou audiovizuální lekci podle tématu, délky filmu nebo věku žáků.

Aby uživatelé mohli a audiovizuálními lekcemi na webu pracovat, je třeba se zaregistrovat. Poté budou mít zdarma přístup do celé databáze filmových a výukových materiálů Jednoho světa na školách.


______________

O programu Jeden svět na školách: Vzdělávací program Jeden svět na školách je jedním z dlouhodobých projektů společnosti Člověk v tísni. Už dvanáct let přináší do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály jako plnohodnotnou výukovou pomůcku. Program se zaměřuje především na současný svět a novodobou historii, které žákům přibližuje v širších souvislostech.

0 komentářů: