Petr Fiala: Pravice musí usilovat o střední třídu

pátek 3. května 2013 ·

Rozhovor Bohumila Pečinky a Františka Cerhy s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy profesorem Petrem Fialou o jeho angažmá v politice, proč může ODS za Davida Ratha a kvůli čemu má narušenou značku.


Jak se akademický hodnostář vlastně stane ministrem školství?

Dovolil bych si opravit slovo hodnostář. Byl jsem sice sedm let rektorem velké univerzity, takže jsem byl představitelem akademické obce, to ano. Nicméně rektor je dnes současně i manažerem, který řídí instituci s mnohamiliardovými rozpočty. To je přece jenom trochu jiná pozice, než jaké významy nabízí slovo akademický hodnostář. A odtud je také blíže k tomu, co dělám nyní.

Takže jinak. Jak se nestranický člověk náhle zjeví ve vládě?

Když jsem po dvou funkčních obdobích skončil jako rektor, byl jsem požádán premiérem Nečasem, abych pracoval jako hlavní vědecký poradce předsedy vlády, což byla funkce nově vytvářená například podle vzoru Velké Británie a Izraele, kde něco podobného úspěšně funguje. Potom nastala docela kritická situace kolem resortu školství a premiér mě požádal, jestli bych nebyl ochoten školství převzít.


Jaký byl váš první dojem po příchodu na ministerstvo?

Především jsem si znovu uvědomil, že jsem osmý ministr školství za posledních osm let. Víte, co to znamená? Na každé instituci se tak rychlé střídání stráží musí projevit. Zde navíc odborná i širší veřejnost projevovala vůči ministerstvu velkou nedůvěru. Ministerstvo jsem zvnějšku znal, ale při bližším pohledu se ukázalo, že jednotlivé součásti ministerstva spolu nebyly schopny komunikovat, nevytvářela se jednotná koncepce a na vzdělávání se nepohlíželo jako na provázaný celek. Navíc minulé vedení přicházelo s návrhy, které předem nebyly standardně projednány, a médiím nabízelo různá nepromyšlená témata.

Jako povinná polévka pro děti na základních školách?

Třeba, a to vedlo k prohlubující se nedůvěře v ministerstvo. Myslím si, že tento úřad by naopak měl být ve zdravém slova smyslu konzervativní. Kdyby nic, tak se podařilo během krátké doby ministerstvo stabilizovat a vrátit důvěru veřejnosti i jejich klíčových aktérů.

Proč nejste mediálně příliš vidět? Nepřešel jste do ilegality?

Tak bych to nenazval. Součástí stabilizace ministerstva je přiměřená, ne však přehnaná medializace. Člověk se musí zaměřovat na část veřejnosti, která se o školství zajímá a je jí nějak dotčena. Moje politika je pouze mediálně zdrženlivá a je adekvátní roli ministra školství v jiných zemích. Ostatně měřítkem kvality politické práce není četnost mediálních prezentací. V dnešní době je to spíše tak, že když se o věcech příliš v médiích nemluví, tak jsou v pořádku.

Profesí jste politolog, který musí analyzovat politické procesy. Nepřistihnete se někdy, jak analyzujete sám sebe?

Neumím se samozřejmě na politiku dívat jen nepolitologickýma očima. Vím však, že musím být opatrný co se týče svých veřejných výstupů. Jsem zastánce institucionální odpovědnosti. Tedy jsem-li člen vlády, nemohu se k věcem vyjadřovat jako nezávislý politolog...


Přesto ministr Fiala řekl v tomto rozhovoru k řadě věcí svůj názor. Čtěte ZDE nebo ZDE.

0 komentářů: