Taťána Semančíková: Skvělá spolupráce

pátek 17. května 2013 ·

Chtěla bych vyjádřit velké uznání pracovníkům Naučného střediska ekologické výchovy (NSEV) Kladno – Čabárna, o. p. s. a upřímně všem poděkovat za spolupráci, která probíhá již řadu let.

Pod vedením pana Petra Starého a jeho spolupracovníků/lektorů – Luďka Hory, Lucie Brázdové, Jitky Salcmanové, Zuzany Sukové a Martina Čurdy – probíhá spolupráce NSEV s naší školou na několika úrovních.

Jedná se o:
– Environmentální výukové programy pro žáky ve škole
– Pobytové programy
– Tematické návštěvy Záchranné stanice AVES a vodního parku Čabárna
– Den Země
– Semináře a besedy pro pedagogické pracovníky
– Velikonoce v Avesu
– Mezinárodní výtvarná soutěž „Kladenská veverka“

V současné době je spolupráce s NSEV Kladno rozšířena o přírodovědné aktivity, které jsou realizovány v rámci projektu EU „Kvalitní a efektivní výuka zdravotně postiženého žáka – základní krok do života“, na který škola získala finanční prostředky ve výši 4 147 850 Kč.

Programy, které ve škole či v NSEV probíhají, musí mít nápad, jednoduchost a hlavně srozumitelnost, proto jsou pro lektory velmi náročné na přípravu. Vyžadují spoustu času, přípravu didaktického materiálu pro představivost a názornost mentálně postiženého žáka, pozitivní motivaci, odbornost a kreativitu lektorů. Ti prezentují žákům přírodu v mnoha vazbách a souvislostech, žáci se s přírodou seznamují, poznávají ji, osvojují si kladný vztah k přírodě. Rádi se zapojují do všech připravených aktivit, které jsou pro ně vždy zajímavé, zábavné a poučné, jsou spokojení a odnášejí si mnoho zážitků.

Veškeré přírodovědné programy z „dílny“ NSEV jsou výborně nastavené mentalitě a úrovni našich žáků, svou kreativitou přinášejí mnoho námětů i pedagogům. Při pobytových akcích navíc ještě pracovníci NSEV vytvářejí pro žáky i pedagogy příjemné zázemí.

U všech pracovníků NSEV oceňuji především profesionalitu, životní zkušenosti, vstřícný přístup a maximální trpělivost a přizpůsobivost k našim žákům, kteří mají často i těžké mentální postižení. Jsem přesvědčená o tom, že jsou to lidé na svém místě a dělají záslužnou práci pro vzdělávání nejen našich žáků, ale i pedagogů. Velice si vážíme jak jejich práce, tak i jich samotných.

Za kolektiv pedagogů ZŠP, ZŠS a MŠS Kladno, Pařížská 2199
Mgr. Taťána Semančíková, ředitelka školy

0 komentářů: