Vzniká i u nás ztracená generace?

pátek 24. května 2013 ·

Počet absolventů roste, počet míst pro ně klesá. Za posledních 12 měsíců zaměstnavatelé zveřejnili na pracovním portálu Profesia.cz 11 % nabídek vhodných pro absolventy středních škol s maturitou, zatímco rok předtím tento podíl představoval 13 %. Pro absolventy vysokých škol II. stupně je šancí ještě méně – jen 9 % všech nabídek, proti předcházejícímu roku, kde byl podíl 11 %.


Vzniká i u nás ztracená generace?

Zdravá organizace využívá synergických efektů smíšených týmů, jak genderově, tak i věkově. V dobrých časech bývají pro studenty otevřené nejen pracovní pozice, ale i stáže, praxe a intershipy. Čím se však zhoršuje makroekonomická situace, tím méně příležitostí studenti a absolventi dostávají. Recese, kterou v České republice sledujeme, se odrazila i do počtu pracovních nabídek pro absolventy.


Počet absolventů vysokých školse za posledních 10 let ztrojnásobil

Zatímco za posledních 5 let můžeme díky slabším ročníkům sledovat klesající počet absolventů středoškolského vzdělání řádově o 10 procent, počet studentů vysokých škol se od roku 2001 zdvojnásobil na úroveň 400 000. S rostoucím počtem studentů se ztrojnásobil i počet absolventů, částečně i díky rozdělení studia na bakalařské a magisterské studium.

,,Pracovní trh nezvládá absorbovat velký nárůst absolventů nejen v České republice, celosvětově se mluví o ztracené generaci mladých lidí, kteří neměli šanci se zaměstnat. Kromě počtu je velkým problémem nesoulad ve studijních oborech a potřebách trhu práce. Evropa volá po technických oborech, stárnutím populace bude i velká poptávka po sociální a zdravotní péči,“ řekla Kateřina Jaroňová z pracovního portálu Profesia.cz.

Personalisté na otázku, jak jsou spokojeni s úrovní absolventů za poslední rok, nejčastěji odpovídali, že jim chybí pracovní návyky (50 %) a odborné znalosti (25 %). 17 procent označilo, že absolventi mají vysoké mzdové a kariérníočekávání. 8 procent společností je se současnými absolventy velmi spokojeno.


Každá druhá nabídka v administrativě je vhodná pro středoškoláky

Společnosti na Profesia.cz nejvíce obsazovaly absolventy středních škol na pozice v administrativě (1073 nabídek) a obchodě (903 nabídek). Nedostatek odborníků na trhu přinesl příležitost mladým bez praxe i v oboru informační technologií v 440 nabídkách.

Podíváme-li se na jednotlivé obory a ochotu zaměstnávat absolventy střední školy s maturitou, nejotevřenější je administrativa, kde je polovina nabídek vhodná pro uchazeče bez praxe. Následují obory zákaznická podpora (47 %) a pojišťovnictví (44 %). Společnosti však hledaly středoškoláky i na pomocné práce, kde je 43 % nabídek vhodných pro absolventy středních škol, ale i do výroby (22 %).

Podíl nabídek práce v jednotlivých oborech vhodných pro absolventy střední školy s maturitou

Obor / Podíl vhodných nabídek pro absolventy v daném oboru
Administrativa: 50 %
Zákaznická podpora: 47 %
Pojišťovnictví: 44 %
Pomocné práce: 43 %
Cestovní ruch, gastronomie: 36 %
Doprava, spedice, logistika: 26 %
Obchod : 24 %
Farmaceutický průmysl: 22 %
Výroba: 21 %
Zdravotnictví a sociálnípéče: 20 %


Vysokoškolákům se nabízí pozice pro středoškoláky

Absolventi vysoké školy mohli najít nejčastěji podobné nabídky jako středoškoláci, konkrétně v administrativě (662 nabídek), v informačních technologiích (598 nabídek) nebo obchodě (407 nabídek).

Nejvyšší podíl nabídek pro absolventy vysoké školy měla zákaznická podpora 47 %. Struktura, která je velmi podobná jako u středoškoláků, dokazuje, že se obsazují absolventy obory, kde je buď nedostatek pracovní síly na trhu nebo kde není vzdělání důležité.

Ohlédneme-li se za vybranými obory, které by odpovídaly vysokoškolskému vzdělání, šance uplatnit se pro absolventy v daném oboru výrazně klesá – automobilový průmysl (14 % nabídek), marketing a reklama (13 % nabídek), chemický průmysl nebo farmacie (12 % nabídek), technika a rozvoj (11 % nabídek), telekomunikace (11 % nabídek), elektrotechnika a energetika (10 % nabídek), právo (5 % nabídek) nebo management (4 % nabídek).

0 komentářů: