Akademie Libchavy v projektech vzdělává ředitele a učitele škol v koučinku

pátek 28. června 2013 ·

Přivést inovativní metodu – koučovací přístup – do prostředí škol a školských zařízení v Královéhradeckém a Pardubickém kraji a zvýšit tak jejich sebevědomí – to je smyslem projektů „V zemi Komenského v Královéhradeckém / Pardubickém kraji.“

Do 31. 12. 2014 je pro ředitele a učitele základních a středních škol uskutečňuje Koučink akademie Libchavy. Oba projekty jsou financovány z evropských fondů a ze státního rozpočtu České republiky v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

„Ředitelům a učitelům zprostředkováváme koučovací přístup, který mohou využívat v prostředí škol,“ vysvětluje vedoucí projektu Jiří Šmejkal z Koučink akademie Libchavy. „Projekty jsou o posílení přirozených hodnot a o posílení člověka – pedagoga. Aby si rozšířil a upevnil své komunikační a vůdčí dovednosti, uměl se postavit do své síly ve své roli a stal se přijímanou přirozenou autoritou a životním vzorem.“ Jiří Šmejkal uvedl příklad, který mu po prvních setkáních v kurzu vyprávěla jedna z ředitelek: „Přišla za mnou jedna paní učitelka a chtěla poradit nějaké řešení. Věděla jsem, že má na to, aby si našla své vlastní. Vzpomněla jsem si, co jsme se učili na kurzu v Libchavách, a položila jsem jí koučovací otázku: Jak byste to udělala vy? Byla překvapená a vznikl krátký rozhovor, při kterém si na to skutečně přišla sama. Obě nás rozhovor více spojil a posílil.“

Vzdělávací programy jsou určené pro řídící a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, kteří tvoří cílovou skupinu projektů. „Jedním z hlavních přínosů projektů je zvýšení schopnosti sebevnímání ředitelů škol a zvýšení sebevědomí v jejich roli. Ta je zaměřena na řízení školy a vedení lidí a může být posílena koučovacím přístupem,“ říká Jiří Šmejkal. Dalšími přínosy projektů jsou nové, poutavé a kreativní doplňující edukační dovednosti, umění otevřené a respektující komunikace a dále umění vytvářet plnohodnotný vztah s žáky a rodiči.

Témata pro vzdělávání řídících pracovníků jsou: Ředitel koučem – koučovací styl vedení školy, Typologie – různí lidé a různé přístupy, Vedení týmů učitelů, Účinné porady ve školách a Personalistika pro ředitele škol. Témata pro vzdělávání pedagogických pracovníků jsou: Učitel koučem – koučovací styl vedení žáků, Skupinové koučování ve školách a Typologie – různí lidé a různé přístupy.

„Lektoři a ostatní členové Koučink akademie, podílející se na projektech V zemi Komenského v Královéhradeckém / Pardubickém kraji jsou potěšeni a hrdi, že takové projekty byly vybrány k realizaci a oni tak mohou přispět ke zkvalitnění školství v obou krajích,“ uzavírá Jiří Šmejkal.

0 komentářů: