Kvalitní systém vyučování – kvalitní učitelé

pondělí 24. června 2013 ·

Stanfordské středisko pro politiku příležitostí ve vzdělávání (SCOPE) zveřejnilo studii, která se zabývá vytvořením všeobecného systému pro hodnocení a pro podporu efektivního vyučování v USA.


Zdroj: SCIO – výběr ze zpráv, novinek, zajímavostí ve vzdělávání z anglicky psaných zdrojů k datu 16. prosince 2012


Obecně je v USA pociťována potřeba přebudovat dosavadní systém hodnocení učitelů. Tento systém nepomáhá učitelům k tomu, aby se zlepšovali, nejsou využívány nástroje, které by rozpoznaly kvalitní vyučování, kritéria a metody hodnocení se značně liší. Zpráva zdůrazňuje rozdíl mezi kvalitou učitele a kvalitou vyučování.

Kvalitní systém vyučování a učení má mít podle autorů těchto pět prvků:
1. společné celostátní standardy pro sledování toho, jak se studenti učí, provázané se standardy práce učitelů,
2. hodnocení výkonu založená na standardech – tato hodnocení by pak byla zásadní pro přípravu učitelů, udělování osvědčení a další vzdělávání,
3. místní systémy hodnocení navázané na stejné standardy, které by sestávaly z hodnocení praktické činnosti učitele, prokazatelného přínosu učitele pro práci jeho kolegů a celé školy a prokazatelného přínosu učitele pro pokroky v učení jeho žáků,
4. podpůrné struktury zkušených hodnotitelů a mentorů a podporu v řídících strukturách,
5. propojení příležitostí pro další vzdělávání se systémem odborného růstu spolu s nabídkou kvalitního koučování a vedení a možností pro sdílení odborných zkušeností a dovedností. Pobídky by měly být zaměřeny na sdílení a spolupráci, nikoli na soutěž mezi organizacemi a v rámci celého systému.

Studie blíže rozebírá otázku, jak měřit pokroky v učení žáků, a přináší následující tři zjištění:
1. modely přidané hodnoty pro měření efektivity učitelovy práce jsou vysoce nestabilní,
2. výsledky měření přidané hodnoty práce učitele jsou významně ovlivněné tím, jaké žáky vyučuje,
3. přidaná hodnota je vždycky závislá na mnoha dalších vnějších vlivech, které hrají větší roli než učitel.

V závěru jsou uvedena kritéria pro efektivní systém hodnocení učitelů:
1. hodnocení založené na profesionálních standardech,
2. hodnocení musí obsahovat různé ukázky vyučovací praxe, pokroku studentů a odborného přínosu,
3. hodnotitelé musí být dobře odborně připraveni,
4. hodnocení musí být spojeno s užitečnou zpětnou vazbou a podporou dalšího vzdělávání,
5. systém hodnocení musí podporovat spolupráci učitelů,
6. zkušení učitelé musí být nápomocni začínajícím kolegům a těm, kteří mají problémy,
7. panely učitelů a vedoucích pracovníků musí dohlížet na proces hodnocení.

Původní článek ZDE.

Další informace najdete ZDE.

0 komentářů: