7. a 8. 11. 2013 Ber nebo / a daruj

pátek 18. října 2013 ·

Občanské sdružení Rytmus zve všechny kolegyně a kolegy k pracovním stolům, kde budou mít možnost získat nebo podělit se o zkušenosti s metodami práce se začleněnými dětmi s mentálním a kombinovaným postižením ve třídě běžné základní školy. S ohledem na potřeby pedagogů se pracovní stoly konají odpoledne od 14.00 do 17.00 hodin.

Děti s mentálním postižením jsou z hlediska kvality vzdělávání, organizace práce ve třídě, výběru metod, využití vyučovacích technik, zapojení spolužáků nejdiskutovanější skupinou. Často převládá skepse, nedůvěra, ale také nezkušenost nebo malé sebevědomí učitelů. Vedoucí jednotlivých tematických bloků jsou učitelé z praxe a pracovníci Střediska podpory inkluze o. s. Rytmus.


Program: 14.00–17.00 hod

Čtvrtek 7. 11. 2013

Příklady práce se třídou se začleněným dítětem s mentálním postižením – vytváření třídního klimatu, předcházení problémů, nastavování třídních pravidel, posilování soudržnosti a dalších sociálních kompetencí.
Lektorka: Ivana Kočová, ředitelka ZŠ Louňovice

Týmová spolupráce učitele a asistenta pedagoga ve třídě – funkční individuální vzdělávací plán (IVP), příklad IVP u dítěte s mentálním postižením, jak utvářet spolupráci mezi dětmi, učiteli, asistenty pedagoga a rodiči.
Lektorka: Lada Chaloupková, metodička Středisko podpory inkluze o. s. Rytmus

Využití metody přístupů zaměřených na člověka – Profil na jednu stránku, Kruh přátel.
Lektorka: Radka Čebišová, o. s. Quip – společnost pro změnu


Pátek 8. 11. 2013

Legislativa – podmínky pro vzdělávání žáků se SVP, hlavní principy školského zákona, úkoly školských poradenských zařízení, sponzorské dary pro školy, rozsah přímé vyučovací povinnosti a platové zařazení asistenta pedagoga.
Lektorka: Zuzana Kaprová, MŠMT ČR

Plánování a příprava pedagoga na výuku – plánování hodiny, použité strategie učení, jak se vyrovnávat s rozdíly mezi žáky a zapojit celou třídu.
Lektorka: Michaela Němcová, Středisko podpory inkluze o. s. Rytmus

Představení modelu inkluzívní školy v jednom českém městě – námět k zamyšlení + příprava třídy / školy na přijetí dítěte s těžším postižením.
Pavla Baxová, ředitelka o. s. Rytmus

Místo konání: Café Neustadt, Karlovo náměstí 23, 120 00 Praha 2.

V případě zájmu prosíme o potvrzení Vaší účasti prostřednictvím online formuláře do 25. 10. 2013. Účast je zdarma díky finanční podpoře Open Society Foundations. V přihlášce pak prosíme o uvedení, o která témata máte zájem.

Pracovní stoly se konají v rámci Týdne pro inkluzi 2013, který pořádá od 4. do 10. listopadu 2013 občanské sdružení Rytmus ve spolupráci s organizací Člověk v tísni. Více informací o Týdnu naleznete na webových stránkách www.tydenproinkluzi.cz.

V případě dotazů kontaktujte Kateřinu Mudříkovou, katerina.mudrikova@rytmus.org, tel.: 737 248 459

Rytmus, o. s. Londýnská 81, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 251 610
E-mail: rytmus@rytmus.org
www.rytmus.org

0 komentářů: