Petra Šimonová, Petra Šebešová, eds.: Enviromentální výchova pro ZŠ a SŠ. Tři kroky k aktivnímu vyučování

sobota 5. října 2013 ·

Jednou ze základních občanských i lidských potřeb je cítit se dobře v prostředí, ve kterém žijeme. Občanské sdružení Tereza, z jehož dílny vyšel tento manuál, usiluje o to, aby děti měly rády přírodu a místo, kde bydlí, aby rozuměly životnímu prostředí a aby aktivně dělaly něco pro udržitelný rozvoj.

Na základech konstruktivistického modelu vzdělávání ve třech krocích (evokace–uvědomění si významu informací–reflexe) nabízí tato publikace postup pro vytváření aktivizujících výukových hodin na environmentální témata. Třífázový model učení E–U–R je uplatněn v ukázkách 15 výukových hodin na témata, jako jsou biopotraviny, domácí ekologie, znečištění životního prostředí či biodiverzita.

Podrobné popisy jednotlivých hodin jsou doplněny veškerými materiály potřebnými pro výuku: pracovními listy, texty pro žáky či obrázky. Publikace nabízí hodiny použitelné v předmětech přírodopis, český jazyk, angličtina či zeměpis a je určena učitelům na druhém stupni ZŠ a na SŠ.

Petra Šimonová je programová ředitelka a vedoucí programu Ekoškola ve Sdružení Tereza s dlouholetou praxí v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Petra Šebešová je externí spolupracovnice Sdružení Tereza, autorka pracovních listů a metodik environmentální výchovy. V současné době je doktorandkou na Katedře pedagogiky FF UK.

Sdružení Tereza vytváří vzdělávací programy a materiály, které s využitím metod aktivního učení napomáhají učitelům s realizací environmentální výchovy na základních a středních školách.

Více informací najdete ZDE.

0 komentářů: