Poruchy řeči v předškolním věku a jejich náprava

pátek 29. listopadu 2013 ·

Tematická rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Pedagogické knihovny J. A. Komenského v Praze. Najdete v ní 17 zajímavých článků na velmi aktuální téma. Bohužel dětí s poruchami řeči je čím dál víc. Přicházejí s nimi dokonce i do 1. třídy.

Několik příkladů z rešerše:

Mluvit není jen vyslovovat [To speak is not just to pronounce] / Jitka Tučková; [Autor interview] Marie Těthalová – čeština
In: Informatorium : časopis pro výchovu dětí od 3–8 let v mateřských školách a školních družinách – ISSN 1210-7506 – Roč. 20, č. 8 (2013), s. 8–11.

Rozhovor s klinickou logopedkou Jitkou Tučkovou. Logopedická prevence v mateřských školách. Logopedie je chybně vnímána jako úprava vadné výslovnosti, avšak jde o poruchy řeči obecně. Vývoj řeči je podporován pohybovým a rozumovým rozvojem dítěte, zde je působení mateřské školy významné. Dítěti nelze poskytovat přemíru podnětů, je nutné vybírat dobré zdroje (např. dobré dětské časopisy). Jednoduchost slov a pestrost obrázků bývají nejúspěšnější. Jitka Tučková je i autorkou knížek říkanek pro upevnění hlásek.

K rozvoji řeči potřebují děti kvalitní podněty [Children need quality stimuli for the development of speech] / Dana Kutálková, [Autor interview] Marie Těthalová – čeština – Obsahuje bibliografické odkazy
In: Informatorium : Časopis pro výchovu dětí od 3–8 let v mateřských školách a školních družinách – ISSN 1210-7506 [CZ] – Roč. 14, č. 6 (2007), s. 6–7.

Vývoj dětské řeči – jednotlivé etapy a jejich znaky. Podmínky pro rozvoj obsahově bohaté řeči. Negativní působení dlouhodobého vysedávání dětí u televize či počítače. Nejčastější vady řeči u předškolních dětí. Možnosti odhalení vad a jejich nápravy v mateřské škole. Výuka cizích jazyků v předškolním věku. Vliv řečové poruchy na život v dospělosti. Prevence a náprava hlasové únavy učitelky MŠ.

Když dítě špatně mluví [Wrong speech of pre-school children] / Věra Kopicová – čeština
In: Informatorium 3–8 – [CZ] – Roč. 11, č.1 (2004), s.12–13.

Logopedická depistáž v mateřské škole – poskytování informací rodičům a vychovatelům dítěte o stavu jeho řeči a výslovnosti – zaujetí správného výchovného postoje, prevence chyb (ze zanedbání či naopak nepřiměřených nároků). Způsoby hodnocení artikulace, věkové hranice pro zahájení logopedické péče. Průběh komplexní logopedické péče – příprava, vlastní nácvik artikulace.

Celou rešerši najdete ZDE.

0 komentářů: