Mentoring začínajících učitelů

středa 19. března 2014 ·

Věříme, že zkušení učitelé mohou inspirovat své začínající kolegy. Proto připravujeme projekt mentoringu na základních školách, kdy dlouholetí a začínající učitelé (s maximálně dvouletou praxí) společně řeší důležité otázky vzdělávání – například jak partnersky spolupracovat s dětmi a rodiči nebo jak v žácích podporovat touhu po vědění.

Podpořme společně učitele a tím vzdělávání dětí na základních školách

Je jen málo profesí, které celou svou podstatou přispívají k vytváření odpovědné společnosti. Povolání učitel/ka je jedním z nich. Chceme proto pedagogy podpořit na cestě stát se skutečně kvalitními učiteli.

Takovými, kteří umí děti nadchnout pro svůj obor, podpořit v nich tvořivost a samostatné myšlení a naučit je praktické dovednosti pro život.

Takovými, kteří dokáží v žácích probudit zdravou sebeúctu, dodat jim odvahu žít svůj život a mít stálou chuť učit se novým věcem.

Takovými, které jejich povolání baví, mají přirozený respekt společnosti a zároveň ví, že se sami svou každodenní prací podílí na jejím rozvoji.

Naším cílem je vyškolit zkušené učitele, aby byli dobrými mentory a mohli tak pomáhat svým kolegům při jejich profesním i osobním rozvoji. Učitelé pro pilotní fázi projektu budou vybráni na základě stanovených kritérií a v každé ze zapojených základních škol bude zvolen vždy jeden mentor, který vytvoří mentorský pár se začínajícím učitelem.

„Domnívám se, že tato iniciativa může významně přispět k rozvoji úrovně českého školství a tím i celkové konkurenceschopnosti naší země, proto jsem se rozhodl jí podpořit.“ Jan Mühlfeit, Chairman Europe, Microsoft Corporation a patron projektu Mentoring začínajících učitelů.

„Za začátek považujeme již první školní roky dětí, a proto jsme se zaměřili na vzdělávání na základních školách, pro které vzniká projekt Mentoring začínajících učitelů. Chtěli bychom, aby v tomto projektu došlo k předávání zkušeností začínajícím učitelům od jejich starších kolegů, aby se podpořil partnerský vztah mezi učitelem a dětmi a rozvíjely se zejména tvořivé dovednosti dětí.“ Vladimíra Bendová, Senior Project Manager, BLF

A protože nás jako u všech našich projektů zajímá praxe a konkrétní dopady našich aktivit, ptáme se při koncipování projektu na zkušenosti a doporučení samotných učitelů, odborníků na vzdělávání, akademiků i zástupců firem, kterým na kvalitě vzdělávání záleží.

Na projektu s námi spolupracují tito experti:
Jana Churáčková (ZŠ Eden)
Karolina Duschinská (Univerzita Karlova)
Jitka Dupalová (ZŠ a MŠ Jílové)
Vladimír Dvořák (Grid International CZ)
Jindřich Kitzberger (Duhovka Group)
Stanislava Křížová (AISIS)
Jana Nováčková (Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání)
Mirka Škardová (Step by Step)
Magdalena Valášková (Mansio)

Zdroj.

0 komentářů: