Vzdělávací pořady pro děti a mládež v Památníku národního písemnictví

pátek 21. března 2014 ·

Edukační pořady pro děti a mládež patří vedle výstav, literárních večerů a autorských čtení k aktivitám, jimiž Památník národního písemnictví (PNP) oslovuje širokou veřejnost a neodmyslitelně tak patří k institucím, které obohacují kulturní a vzdělávací prostředí Čech a Moravy.

Především je to však instituce vědecká a muzejní, to znamená, že získává, shromažďuje, uchovává, eviduje, odborně zpracovává a zpřístupňuje sbírky muzejní povahy. Spravuje bohatou sbírku dokladů k vývoji literatury a knižní kultury v českých zemích a v neposlední řadě i doklady, které se váží k životu, dílu a odkazu významných osobností české literatury a knižní kultury od 18. století do současnosti. V souvislosti s tím spravuje i jedinečnou sbírku výtvarného umění. V loňském roce PNP oslavil již 60. výročí od svého založení.

Literární programy a vzdělávací pořady určené jak dospělým, tak dětskému publiku zajišťuje Oddělení prezentace sbírky PNP. Pro tyto aktivity disponuje PNP několika zajímavými prostorami. Především je to literární salónek vily v ulici Pelléova 20/70 v Praze 6 a dále sál Boženy Němcové v areálu Strahovského kláštera, který navíc poskytuje překrásný výhled na Prahu.

V barokním sále, pojmenovaném po slavné spisovatelce, se realizují především pořady s názvy Vidět Prahu, věnované vedutě význačného českého grafika Josefa Šembery, a dále Zrcadlo žádnýmu nepochlebuje, pořad pro děti a mládež o barokních exemplech (příbězích s poučením). Stranou nelze ponechat ani historii knihtisku v pořadu Díky Guttenbergovi, kterou mapuje formou povídání s dětmi.

Nahé jsou národy bez knih je další z programů PNP, tentokrát v komorním prostoru vily v Pelléově ulici, ve kterém se děti dozví o životě Cyrila a Metoděje a zkusí si zapsat i písmo hlaholice. Workshop Kultura knihy účastníkům umožňuje vytvořit si návrh vlastní knihy. Neméně zajímavé jsou pořady věnované prokletým básníkům nebo konkrétním literárním osobnostem jako Franz Kafka, Ota Pavel či Ladislav Mňačko. Vyprávění o posledně jmenovaném spisovateli je spojené s prohlídkou jeho pracovny, která je trvale instalována v malé vile PNP.

Programy PNP jsou velmi flexibilní. Každý je možné přizpůsobit věku žáků a studentů. Kompletní nabídku pořadů PNP pro děti a mládež naleznete ZDE.

0 komentářů: