Přejmenujeme Den učitelů na Den učitelek?

středa 23. dubna 2014 ·

Mužů u nás na prvním stupni základních škol učí podle MŠMT necelých 5% a patříme tak mezi státy s nejmenším počtem mužů ve školách v Evropě. Přítomnost kvalitních mužských vzorů ve výchově je přitom důležitá pro celou společnost.

„Jsme přesvědčeni, že muži přinášejí do výchovy odlišná témata než ženy a jsou pro děti důležitým rolovým modelem.“ Říká Václav Šneberger z Ligy otevřených mužů (LOM), která se tématu zastoupení mužů v institucionální péči dlouhodobě věnuje. „Účast mužů ve výchově a vzdělávání chápeme jako plus pro muže, děti, ženy, instituce i celou společnost.“

Potvrzuje to např. Kateřina Prchalová, ředitelka ZŠ Havlíčkova v Opavě: „Máme ve škole třetinu mužů a vychovatelů a takový minimální mix je velmi důležitý pro zdravý vývoj dětí. Vážím si mužů, kteří se rozhodli pro možná jedno z nejnáročnějších povolání.“

Co mohou muži přinést školám a školkám:
– Pozitivní mužské rolové modely
– Pestrost názorů a metod řešení problémů
– Model partnerské spolupráce mezi muži a ženami
– Praktickou participaci na odstraňování horizontální segregace ve školství
– Inovativní pedagogickou práci

Podle dat ČSU na základních školách u nás učí pouhých 16% mužů. Na prvním stupni je to dokonce necelých 5%. Jejich počet se sice velmi pomalu zvyšuje, ale stále se řadíme mezi státy s nejmenším počtem mužů ve školách v Evropě.


Kde všichni ti chlapi jsou?

Podle Václava Šnebergera nejsou muži pro práci motivováni: „Nejde jen o peníze, ale také o nízkou prestiž učitelského povolání. Pro muže, kteří jsou ve většině případů stále ještě hlavními živiteli rodin, není učitelské povolání snadnou volbou.“ Velkou roli podle něj hrají také společenské stereotypy. „Když muž učí ve školce, musí to pak dlouze zdůvodňovat, vlastně dokazovat, že je normální.“ Zapojení mužů do fungování vzdělávacích institucí přitom může vypadat různě.


5 tipů pro školy a školky pro zapojení mužů

– Užívejte a oceňujte přínos mužů – učitelů, rodičů, dobrovolníků… Zapojujte otce do školních projektů.
– Oslovte a přizvěte ke spolupráci ty muže, kteří již s dětmi pracují (vedoucí kroužků, trenéry, skauty, atd.). Určitě je najdete v tzv. lesních školkách.
– Uspořádejte setkání mužů – učitelů a vyzvěte je, ať vám poradí, jak dostat více mužů z místní komunity do školy.
– Uspořádejte ve škole oslavu Dne Otců nebo happening Táta Fest, kde muže z komunity díky prezentacím dětí oslovíte a můžete získat k neformální spolupráci.
– Ve spolupráci s LOMem si připravte si strategii pro zapojování mužů do života školy a společně ji realizujte.


Fenomén selhávajících chlapců

Podle sociologických studií chlapci dosahují ve srovnání s děvčaty nižších výsledků a častěji opouštějí vzdělávací systém. Fenomén tzv. „failing boys“ (neúspěšných/selhávajících chlapců) je hojně diskutovaným tématem v Evropě i USA již delší dobu. V ČR se o něm zatím ovšem příliš nemluví. Důležitou příčinou přitom může být právě nedostatek mužského elementu ve školách a školkách. Silně feminizované prostředí institucionálního vzdělávání chlapcům příliš nenahrává.


Další nápady ZDE.

0 komentářů: